Aanmelden Nieuwsbrief

Leden gezocht voor cliëntenraad in oprichting (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures/regionale-ambulance-voorziening-utrecht-(ravu)/)

Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)

Ambulance

Cliëntenraad in oprichting zoekt leden

De Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de provincie Utrecht. Ambulancewerk is mensenwerk en de mensen zijn de grootste kracht. Van het telefoontje op de meldkamer tot aan het ziekenhuis staat de RAVU dag en nacht klaar voor de provincie Utrecht.

Cliëntenraad in oprichting
De RAVU vindt de medezeggenschap van gebruikers van de ambulancezorg belangrijk. Om dit perspectief nog beter te verankeren wordt een Cliëntenraad opgericht. Het inrichten van deze Cliëntenraad is nieuw voor de organisatie. De RAVU vindt het naast de wettelijke plicht (WMCZ 2018) belangrijk dat het perspectief van de cliënt nog meer wordt meegenomen in haar streven om continue te verbeteren en kwalitatief goede en veilige zorg te borgen. Het streven is om de Cliëntenraad medio 2021 te installeren. Zorgbelang Inclusief ondersteunt de RAVU bij de oprichting van de cliëntenraad.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De Cliëntenraad RAVU bestaat uit drie tot vijf leden en wordt een platform waarbinnen twee tot vier keer per jaar met management en/of bestuur gesproken wordt over ontwikkelingen en thema’s binnen de organisatie. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • bereikbaarheid, toegankelijkheid en communicatie;
 • eventuele verandervoornemens of ontwikkelingen met betrekking tot de ambulancezorg (gepland en acuut) die gevolgen (kunnen) hebben voor de patiënten.

De Cliëntenraad heeft een adviserend karakter naar het management en bestuur van de RAVU.

Wij zijn op zoek naar personen die:

 • bij voorkeur bekend zijn met de ambulancezorg in de regio als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een patiënt;
 • de motivatie hebben om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van de RAVU te behartigen;
 • bereid zijn om circa twee tot vier keer per jaar (digitaal) te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de cliëntenraad;
 • bereid zijn om scholing te volgen.
  Bekijk hier de uitgebreide profielschets.

Een lid van de cliëntenraad:

 • is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit het patiëntenperspectief;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • heeft een kritische, constructieve en open houding;
 • is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • kan zich goed mondeling uitdrukken;
 • is digitaal vaardig;
 • kan in teamverband functioneren.

Wat bieden we:

 • een uitdagende taak in een omgeving die continue in ontwikkeling is;
 • een vergoeding voor de reiskosten en een vacatievergoeding / presentiegeld per daadwerkelijk bezochte vergadering;
 • beschikking over vergaderfaciliteiten en werkbudget voor het activiteitenplan, scholing of deskundigheidsbevordering.
 • Lang niet iedereen heeft ervaring met ambulancezorg. We voorzien daarom in een introductieprogramma, om zo de sector en (zo nodig) het werk van de cliëntenraad (CR) beter te leren kennen.

Interesse of meer informatie?
Stuur dan uw motivatiebrief en een kort cv naar, of neem contact op met, Karin Kalthoff van Zorgbelang Inclusief via karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl of 088-929 40 38.

Voor vragen over:
- de rol van de cliëntenraad: kunt u contact opnemen met Karin Kalthoff van ZBI (gegevens 
   hierboven)
- de RAVU: kunt u contact opnemen met Betty van der Roest, bestuursadviseur bij de RAVU, via 030-
   850 1200 of directiesecretariaat@ravu.nl.