Save the date: conferentie samen langdurig impact maken (https://zorgbelanggelderland.nl//agenda/bijeenkomsten-externen/2019/06/save-the-date/)

13-06-2019

Save the date: conferentie samen langdurig impact maken

De Nederlandse samenleving is voortdurend in beweging.
Maar hoe zorgen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen er nu voor dat alle burgers (ook de meer kwetsbaren) invloed kunnen uitoefenen op beleid en uitvoering?

Inwoners, cliënten en patiënten denken, doen en beslissen vaker mee. Goede participatie leidt namelijk tot betere, duurzame besluitvorming en daarmee tot een beleid dat aansluit op de mogelijkheden, behoeften en wensen van die inwoners. Een beleid met impact, een beleid dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen.

Vanuit het programma ‘Burgerparticipatie Nieuwe Stijl’ ondersteunden wij de afgelopen maanden verschillende gemeenten, adviesraden en cliëntenraden in het vormgeven van vernieuwende, effectieve participatievormen. En hiervan hebben wij veel geleerd. Wij delen dit graag met u tijdens de conferentie SLIM (Samen Langdurig Impact Maken) op donderdag 13 juni a.s. in het Willem II stadion te Tilburg. We organiseren deze conferentie samen met Zorgbelang Brabant | Zeeland, Zorgbelang Limburg en de provincie Noord-Brabant.

Datum: Donderdag 13 Juni 09.30-17.30

Meer informatie?

Op de website van Noord-Brabant vind u meer informatie.

Of meld je gelijk aan.