Aanmelden Nieuwsbrief

Gemeenten (https://zorgbelanggelderland.nl//beleidsmakers/gemeenten/)

Gemeenten zijn in toenemende mate overheidsorganisaties waarvoor en waarmee Zorgbelang Inclusief samenwerkt. In aanvulling op onze door de provincie gefinancierde activiteiten, realiseren we participatie-ondersteunende projecten bij gemeenten.

Inbreng van ervaringskennis
Zorgbelang Inclusief zorgt op een professionele manier voor de inbreng van ervaringskennis bij overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Want goede zorg komt alleen tot stand met inbreng van de mensen om wie het gaat.

Kennis van uw cliënt
Wij zijn kundig in het opstarten en ondersteunen van participatie-processen en in het borgen van resultaten. Zorgbelang heeft contact met en kennis van de verschillende doelgroepen. En hanteert effectieve methoden om behoeften en wensen snel en valide in beeld te brengen.

Kijk voor inspiratie en mooie projecten bij Ons Werk.