Aanmelden Nieuwsbrief

Zorgaanbieders (https://zorgbelanggelderland.nl//beleidsmakers/professionalzorgverzekeraarsclientenparticipatie-methodieken/)

De verbetering van dienstverlening aan zorggebruikers door zorginstellingen en -organisaties, kan niet plaats vinden zonder betrokkenheid van de zorgorganisaties zelf. Zorgbelang Inclusief heeft dan ook talloze werkrelaties met een breed scala aan instellingen, variërend van een kleine lokale welzijnsinstelling tot de grote ziekenhuizen.

Zoekt u een zorgaanbieder? Hier kunt u zoeken naar een verpleeghuis, verzorgingshuis, thuiszorg- of gehandicaptenorganisatie

Inbreng van ervaringskennis
Zorgbelang Inclusief zorgt op een professionele manier voor de inbreng van ervaringskennis bij overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Want goede zorg komt alleen tot stand met inbreng van de mensen om wie het gaat.

Kennis van uw cliënt
Wij zijn kundig in het opstarten en ondersteunen van participatie-processen en in het borgen van resultaten. Zorgbelang heeft contact met en kennis van de verschillende doelgroepen. En hanteert effectieve methoden om behoeften en wensen snel en valide in beeld te brengen.

Kijk voor inspiratie en mooie projecten bij Ons Werk.