Aanmelden Nieuwsbrief

Dit levert onze samenwerking op (https://zorgbelanggelderland.nl//beleidsmakers/zorgverzekeraars/voorbeelden-van-samenwerking/)

Zorgbelang Inclusief werkt samen met CZ om de inbreng van patiënten te vergroten en zo de zorg te verbeteren. Die samenwerking levert mooie resultaten op. Een kort overzicht van enkele projecten uit die samenwerking.

CZ: hogere kwaliteit apotheken en optimale zorg in de wijkverpleging

Onderzoek apotheek
Zorgbelang werkt al tien jaar samen met zorgverzekeraar CZ. Bijvoorbeeld om de kwaliteit van apotheken vanuit het perspectief van de patiënt te kunnen meten. De resultaten zijn nu onderdeel van beleid en worden gebruikt om apotheken te sturen op verbetering. 

Zorgplan
Zorgbelang heeft ook het onderzoek naar het optimale zorgplan gedeeld met CZ en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan inkoopbeleid voor wijkverpleging. Op basis van het onderzoek stimuleert CZ zorgverleners om patiënten zo vroeg mogelijk te vragen wat hun wensen voor zorg in de toekomst zijn. Bovendien werken we samen met CZ aan beter zorg in regionale proeftuinen.

Verbetering van de zorg in de GGZ

Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben het landelijke steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap (LSR), MIND, Ypsilon en Zorgbelang namens de patiënten en hun naasten die zij vertegenwoordigen, aangegeven wat zij voor 2019 belangrijk vinden.

Ze gaven bijvoorbeeld aan dat ze meer inspraak willen, betere mogelijkheden van e-health, en wat er geregeld moet zijn wanneer ze vanuit een instelling weer thuis gaan wonen. Deze wensen zijn opgenomen in het inkoopbeleid van CZ.

Daarnaast hebben we het LSR gevraagd om na te gaan hoe de zorg voor verzekerden met een ernstige psychiatrische aandoening die in een GGZ-instelling verblijven, verbeterd kon worden. Dat resulteerde in de 10 geboden voor goede zorg die zijn opgenomen in het GGZ-inkoopbeleid van CZ.

Ervaringen met vernevelaars

In samenwerking met CZ gingen zorginkopers van CZ in gesprek met 12 verzekerden en mantelzorgers over hun ervaringen met hun mobiele vernevelaar. We verruimden de mogelijkheden voor een mobiele vernevelaar (elektrisch apparaat waarmee men medicijnen kan inhaleren). Eerder was deze variant alleen beschikbaar voor mensen die voor hun beroep mobiel zijn. Nu stelt CZ deze mobiele vernevelaar ook beschikbaar voor anderen die regelmatig mobiel zijn. De leverancier bespreekt dit met de verzekerden tijdens de intake. Ook verbeterden we de informatievoorziening en de afspraken met betrekking tot onderhoud.