Aanmelden Nieuwsbrief

Maatregelen voor kwetsbare kinderen (https://zorgbelanggelderland.nl//corona-nieuws/meedoen-in-tijden-van-corona/2020/06/maatregelen-voor-kwetsbare-kinderen/)

28-07-2020

Maatregelen voor kwetsbare kinderen

Oplossingen op maat

Nu de scholen nog niet helemaal open zijn, is het extra belangrijk dat er aandacht is voor kwetsbare kinderen. Denk hierbij aan kinderen in een onveilige thuissituatie, kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of naar het speciaal onderwijs gaan.

Extra gelden
Gelukkig zijn aanvullende maatregelen getroffen voor deze groep kinderen. Zo zijn er mogelijkheden voor vergoedingen voor de aanschaf van een computer, laptop of tablet. Hiervoor zijn extra gelden beschikbaar.
Scholen of gemeentes zijn op de hoogte van de mogelijkheden.

Meer ondersteuning voor ouders en kind
Ook zijn er mogelijkheden voor extra ondersteuning voor ouders en kind. Ouders kunnen hiervoor terecht bij het sociaal wijkteam van hun gemeente. Ook hebben scholen de ruimte gekregen om voor deze kinderen, samen met de gemeente, oplossingen op maat te bieden. In sommige gevallen is opvang, onderwijs of begeleiding buitenshuis nodig.
Dat is toegestaan. Mits deze begeleiding op een veilige manier vorm krijgt.

Informatie
Meer informatie over de mogelijkheden vindt u hier: https://bit.ly/2R0Jdyj