Aanmelden Nieuwsbrief

Disclaimer (https://zorgbelanggelderland.nl//disclaimer/)

Zorgbelang stelt de informatie op haar websites met zorg samen.

12 februari 2020

Wij streven ernaar dat onze informatie actueel, nauwkeurig, juist en dus betrouwbaar is. Toch kunnen fouten of onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Zorgbelang kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Zorgbelang kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die kunnen ontstaan als een Zorgbelang-website niet goed werkt. Laat het ons weten als u fouten ontdekt of als u suggesties heeft ter verbetering.

Verantwoordelijkheden

De op onze websites opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zorgbelang kan de informatie op haar websites veranderen zonder dit vooraf kenbaar te maken.
Op deze website staan ook links naar websites die niet van Zorgbelang zijn. Zorgbelang is niet verantwoordelijk voor de informatie op andere websites en ook niet voor de manier waarop andere websites werken.
Wij doen alles om misbruik te voorkomen. Zorgbelang kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor berichten die door gebruikers van deze website via internet verzonden worden en evenmin voor berichten die op deze website geplaatst worden.

Auteursrechten

©Zorgbelang, behalve waar anders vermeld. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgbelang.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over deze website:

Zorgbelang Inclusief
Marit van der Goot en Ralph Schaareman
Telefoonnummer 088 9294 000