Gezonde zorg, Gezonde regio (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/)

Om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden mét behoud van kwaliteit, werken diverse samenwerkingspartners in de zorg in de regio Zuid-Holland Noord aan persoonsgerichte en pro-actieve zorg.

Pilots

In de regio zijn pilots gestart om de zorg aan de individuele patiënt te optimaliseren. Hieronder zijn alle pilots in kaart gebracht en hun Triple Aim-score; een beter ervaren kwaliteit van zorg, meer gezondheid voor de populatie en een afname in zorgkosten. Gezonde zorg, Gezonde regio heeft daar twee meetpunten aan toegevoegd; levert de interventie de patiënt meer regie op en is de zorgverlener tevreden bij de uitvoering van zijn werk?

Pilots gemeten op Triple Aim + 2

 Meer gezondheid voor populatieBeter ervaren kwaliteit van zorgAfname zorgkostenPatiënt meer regieTevreden zorgverlener
Medicatiebeoordeling met deprescribing

 

 

 

 

 

Hoovers voor zorgoptimalisatie

 

 

 

 

 

CVRM: Gedifferentieerde streefwaarde LDL-cholesterol

 

 

 

 

 

Thuismeten Bloeddruk

 

 

 

 

 

Combiconsult

 

 

 

 

 

Doelmatig medicijngebruik COPD

 

 

 

 

 

CVRM: tussen wal en het schip

 

 

 

 

 

COPD in palliatieve fase

 

 

 

 

 

Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2

 

 

 

 

 

CVRM: indicatoren individueel zorgplan

 

 

 

 

 

Patiënten instabiele hartfalen

 

 

 

 

 

 

 

 Ja

 

 Gedeeltelijk

 

 Nee

 

 Niet gemeten

 

Baanbrekende kennistechnologie

Veel van die pilots maken gebruik van een baanbrekende kennistechnologie, ontwikkeld door STIZON. Door het samenbrengen van gezondheidsinformatie vanuit verschillende zorginstellingen ontstaat een historisch en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dat biedt de zorgprofessional en de patiënt veel voordelen.

Gezonde zorg, Gezonde regio past als eerste de technologie toe in de zorgpraktijk en spreekkamer. Op basis hiervan ontwikkelen we de kennistechnologie door. In onderstaande video een animatie van de kennistechnologie.

Nationale en internationale belangstelling

De pilots en de kennistechnologie staan nationaal en internationaal in de belangstelling. De landelijke politiek, instituten en media volgen de ontwikkelingen in de proeftuin op de voet. Lees de diverse publicaties over de proeftuin.

VWS proeftuin

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het programma Gezonde zorg, Gezonde van 2014 tot 2018 aangewezen als één van de negen proeftuinen om de zorg te innoveren.


Actueel

Huisarts den Heijer: ‘Thuismeting bij hoge bloeddruk in voordeel van patiënt én praktijk’ lees verder

RIVM-rapport: 5 jaar proeftuinen voor een toekomstbestendig gezondheidssysteem Lees verder

Gezonde zorg, Gezonde regio start fase 2 Lees verder

Alrijne Zorggroep en GGD Hollands Midden geen deelnemer fase 2 Lees verder

Beter medicijngebruik door combi-consult Lees verder

Minder diabetesmedicatie voor 80-plussers Lees verder

Pilot onderzoekt succesvoorwaarden voor thuismeten Lees het PDF-artikel

Artikel Medisch Ondernemen "Met big data meer dan twintigduizend euro bespaard"  Lees verder op Medischondernemen.nl

Opbrengsten van vijf jaar Triple Aim  Lees verder

Aanpak Gezonde zorg, Gezonde regio in Zorgvisie. Lees verder

Pilot thuismeten in AD Groene Hart. Lees verder

‘Huisarts en apotheker hebben inzage in beide systemen’ Lees verder

Leidsch Dagblad belicht pilot deprescribing; onnodige ziekenhuisopnames voorkomen. Lees verder