Aanmelden Nieuwsbrief

Hoover: “Meer regie, lagere kosten” (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/interviews/hoover-meer-regie-lagere-kosten/)

Big data inzetten om de zorg aan patiënten pro-actiever en persoonlijker te maken. Dat is het doel van de pilot Hoover, waarbij een beter beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt leidt tot lagere zorgkosten én een gerichtere behandeling. Betrokken huisarts Hans van Selm: “The proof of concept werkt. In de vervolgpilots moeten we extra aandacht hebben voor de implementatie.”

Hoover: in één oogopslag alle patiënteninformatie

JEL_3355kl _Hans _van _Selm _520_347_s _c 1_c _cIn één oogopslag op je computer zien hoe het met de patiënt is gesteld. Welke medicijnen hij of zij gebruikt, hoe lang al en waarom. Hoe het met de bloedwaarden en cholesterol is gesteld. Een totaaloverzicht dus, dat ook nog eens meteen laat zien waar er nog te besparen valt op medicijngebruik, met gelijkblijvende kwaliteit van zorg. Dát is Hoover – onlangs vanuit Gezonde Zorg, Gezonde regio getest bij huisartsenpraktijken in Leiden, Noordwijk en Alphen aan den Rijn om onnodig gebruik van te dure cholesterolverlagers bij patiënten te verminderen. STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek), leverde de kennis en de benodigde data voor Hoover.

Regie

Hans van Selm, huisarts in Alphen aan den Rijn, is één van de initiatiefnemers en zag meteen de enorme potentie van dit nieuwe instrument. “Omdat Hoover data verzamelt van zowel apotheker, huisarts als laboratorium, geeft het ons een volledig beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Je kunt dus heel proactief naar het individu kijken. Met de Hoover kunnen we bovendien de patiënten eruit vissen die een groot risico lopen op een beroerte of een herseninfarct. Die mensen nodigen we uit voor een gesprek. In de pilot konden we hen vaak adviseren om over te stappen naar een goedkoper medicijn, met precies dezelfde werking. Dat scheelt aanzienlijk in de zorgkosten en het scheelt ons vaak dubbel werk.”

Het belangrijkste is dat het de patiënt zijn eigen regie teruggeeft, ziet Van Selm. “Hoover geeft veel informatie, waardoor je als patiënt bewuster keuzes kunt maken. Wat de huisartsen zien via Hoover is relatief eenvoudig. Maar we zoeken, samen met Zorgbelang, (patiëntenbelangenvereniging), nog naar de beste vorm om patiënten te informeren. Dat kan een dashboard zijn, waarop je vervolgens kunt doorklikken naar meer informatie.”

Beloning

The proof of concept werkt dus. Er is wel gebleken dat het integreren van deze werkwijze in het dagelijkse werk een omslag vraagt in houding, van reactief naar meer proactief. “En daarnaast misten we per gezondheidscentrum een aanspreekpunt – bijvoorbeeld de praktijkondersteuner – die de boel bewaakt, en ook tussentijds evalueert”, zegt Van Selm over de implementatie van de pilot. “Zodat dingen niet te lang blijven liggen. Daarnaast moet de volgende keer meteen duidelijk zijn wat het besparingspotentieel is voor huisartsen en hoe je precies beloond wordt.”

En dan is er nog de privacy, altijd een beladen onderwerp. Van Selm: “De patiënt moet nadrukkelijk toestemming geven voor het delen van zijn of haar informatie. Als we hiermee verdergaan, moeten we goed kijken hoe we dat allemaal vastleggen. Het is zeker een uitdaging om iedereen, ook specialisten en ziekenhuizen, mee te krijgen. Maar daar gaan we wel voor. Want duidelijk is dat de techniek van Hoover heel goed werkt en dat het kosten bespaart. Nu zijn we in overleg met Zorg en Zekerheid over manieren om het verder te brengen en gaan we op zoek naar voorlopers die hier graag mee aan de slag willen gaan. Je kunt er eigenlijk niet op tegen zijn. Als je ziet wat we allemaal met kennistechnologie kunnen doen om de kosten te verlagen en de zorg te verbeteren, dan moet je wel enthousiast worden.”

“Met de Hoover kunnen we de patiënten eruit vissen die een groot risico lopen op een beroerte of een herseninfarct”

Meer informatie over de pilot Hoover