Aanmelden Nieuwsbrief

Minder diabetesmedicatie voor 80-plussers (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/interviews/minder-diabetesmedicatie-voor-80-plussers/)

Door net iets meer individuele aandacht tijdens reguliere controles wisten praktijkondersteuners van vier huisartsengroepen in Zuid-Holland Noord de diabetesmedicatie van tachtigplussers te verminderen. Huisarts Suzanne Bakker over het succes van deze pilot van Gezonde zorg, Gezonde regio.

Diabetesmedicatie beter afstemmen op leeftijd

JEL_9363kl _Suzanne _Bakker _520_346_s _c 1_c _cHuisartsen blijven ondanks de stijgende leeftijd van hun diabetespatiënten vaak nog steeds de gebruikelijke hoeveelheid medicatie voorschrijven. In richtlijnen voor kwetsbare ouderen met diabetes staat echter dat het onverstandig is om de bloedsuikerspiegel te laag te houden met medicatie, want hierdoor krijgen ze snel een hypo. ‘Met alle risico’s van dien: mensen gaan bijvoorbeeld wazig zien, de kans op vallen is groot. Het kan zelfs leiden tot ziekenhuisopname’, vertelt Suzanne Bakker, huisarts en kaderarts diabetes. Tussen deze kennis en de praktijk zag zij een discrepantie.

In de pilot deprescribing 80+ diabetespatiënten werd bij Leidse huisartsenpraktijken getest of het mogelijk is om de diabetesmedicatie te beperken tot de strikt noodzakelijke dosis. Tegelijkertijd werd gekeken hoe het uitpakt als deze besluitvorming plaatsvindt samen met de oudere. 149 deelnemers van 80 jaar met type 2 diabetes en orale bloedglucoseverlagende middelen en/of insuline en een Hba1c lager dan 64 deden mee aan deze proef.

Meer aandacht

Voor praktijkondersteuners werd een ruggensteun ontwikkeld met daarin handvaten en suggesties voor de afbouw van medicatie. Het bleek de praktijkondersteuners niet meer tijd te kosten. ‘Tijdens reguliere controles was het zaak iets meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie.’ Suzanne was bang dat praktijkondersteuners misschien het gevoel zouden hebben dat ze een patiënt ‘opgaven’ als ze de medicatie zouden afbouwen. Dat bleek echter niet het geval.

‘Ook patiënten zijn er tevreden mee; ze zijn blij dat ze minder pillen hoeven te slikken en hebben het gevoel dat ze gezien worden. Er zijn geen complicaties opgetreden door vermindering van medicatie. Verder zijn de zorgkosten afgenomen met 1.960 euro, doordat er minder pillen werden voorgeschreven’, vat Suzanne de resultaten van de pilot samen.

Zorg op maat

Volgens Suzanne draagt dit bij aan een betere kwaliteit van de zorg. ‘De deelnemende praktijkondersteuners en huisartsen hebben een groter bewustzijn gekregen. Je kunt niet alle diabetespatiënten over één kam scheren. Bij kwetsbare ouderen is het verstandig om goed naar de persoonlijke situatie te kijken zodat je zorg op maat kunt bieden.’ Suzanne vreest dat er vanuit de praktijkondersteuners toch weer de vraag komt om een soort kant-en-klaar recept te ontwikkelen, waarmee je kunt zien wanneer je hoeveel kunt afbouwen. ‘Maar dat kan niet. Kijk per individu naar de leeftijd, levensverwachting, nierfunctie, cognitief functioneren, co-morbiditeit en de wens van de patiënt stem daar de medicatie op af.’

‘Diabetespatiënten zijn blij dat ze minder pillen hoeven te slikken’

Meer weten over de pilot diabetesmedicatie