Aanmelden Nieuwsbrief

Partners & organisatie - Gezonde zorg, Gezonde regio (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/partners-organisatie/)

Logo Gz GrPartners

Gezonde zorg, gezonde regio wordt  mogelijk gemaakt door:

 • Alphen op één Lijn
 • Rijncoepel
 • Zorggroep Katwijk
 • SCAL
 • Zorgbelang Inclusief
 • Zorg en Zekerheid

 

Organisatie

Alle partners zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep voert de regie op het programma en de financiën en onderhoudt contact met externe partijen. De stuurgroep wordt gevormd door:

 • Voorzitter a.i.: Hans van Selm (Alphen op één Lijn)
 • Hanneke Oltheten (directeur Kwaliteit en Zorg bij Rijncoepel)
 • Huug van Duijn (bestuurder Zorggroep Katwijk)
 • Gerard de Ruijter (directeur SCAL)
 • Eric Verkaar (directeur Zorgbelang Inclusief)
 • Erik Kramer (zorginkoper Zorg en Zekerheid)

 

Het programmamanagement wordt verzorgd door Hanneke Zandbergen van Reos (programmamanager) en Eric Hiddink van Healthbase (kennismanager).

De stuurgroep formuleert opdrachten op basis van werksessies die tweemaal per jaar worden georganiseerd. Aan deze werksessies doet een brede vertegenwoordiging mee van patiënten, zorgprofessionals, beleidsadviseurs, bestuurders en data-analisten/onderzoekers. De werksessies worden gebruikt om trends te signaleren, wensen en ideeën te inventariseren, de stand van zaken te bespreken en volgende stappen vast te stellen.

Rond elke opdracht wordt een ontwikkelgroep samengesteld, die bestaat uit enkele zorgprofessionals van de deelnemende partners, een of meer patiënten, een onderzoeker/data-analist en een projectleider.

Neem voor meer informatie over het programma contact op.

Het ontstaan van Gezonde zorg, gezonde regio

Gezonde zorg, Gezonde regio is ontstaan uit de wens van drie zorginnovators: Gelf Jan Wieringa (oud-bestuurder Rijncoepel), Marja Weijers (oud-bestuurder Alrijne) en Erik Kramer (senior zorginkoper Zorg en Zekerheid). Zij betrokken meerdere partners uit de zorg en zo ontstond een innovatieve proeftuin in Zuid-Holland Noord. De eerste fase van het programma liep van 2014-2018 (zie ook de afgeronde projecten), de tweede fase is inmiddels van start gegaan.