Patiënt krijgt actueel inzicht in zijn gezondheidsdata (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/patient-krijgt-actueel-inzicht-in-zijn-gezondheidsdata/)

Na het overzichtelijk weergeven van informatie voor de zorgverlener werkt Gezonde zorg, Gezonde regio aan het inzichtelijk maken van gezondheidsinformatie voor de patiënt. Doel is dat de patiënt tijdens een consult een dashboard krijgt te zien met daarop zijn actuele gezondheidssituatie. De zorgverlener geeft hierbij uitleg en (behandel)advies. De patiënt beslist vervolgens zelf welke acties hij onderneemt om zijn gezondheidssituatie te verbeteren.

Prototype _520_499_s _c 1_c _c prototype dashboard CVRM-patiënt
Bron: STIZON in opdracht van proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio.

Voordelen voor de patiënt

  • Een zo compleet mogelijk dossier biedt meer informatie. Beter inzicht leidt tot betere uitleg van de zorgprofessional over (de relatie tussen) behandeling, uitkomsten en zorgkosten. Hierdoor kan de patiënt bewuster en gerichtere keuzes maken.

Voordelen voor de zorgprofessional

  • De zorgprofessional kan het historisch verloop van interventies evalueren. Hierdoor is hij in staat om betere en meer doelmatige keuzes te maken.
  • De zorgprofessional kan bewust kiezen om van het behandelprotocol af te wijken. Dit kan bijvoorbeeld bij heftige bijwerkingen. De nadelen voor een individuele patiënt zijn dan groter dan de voordelen. De medicatie wordt in dat geval afgebouwd; ookal is deze volgens het protocol noodzakelijk. Dit noemen we ook wel ‘deprescribing’.
  • De zorgprofessional kan patiënten door individuele profilering opnemen in specifieke zorgprogramma’s of interventies. Dit zijn bijvoorbeeld polyfarmacie-gesprekken of het bevorderen van therapietrouw op basis van effect.
  • Als relevante informatie over een patiënt op het juiste moment beschikbaar is , is een veel effectievere medicatiebewaking mogelijk. Dit voorkomt inefficiënte overbehandeling, zowel voor patiënt, als voor zorgprofessional en zorgverzekeraar.

Sturen op kwaliteit van zorg

Aan het begin van de behandelrelatie is er behoefte aan zogenoemde stuurinformatie. In de praktijk zien we echter het omgekeerde. Informatie wordt veelal pas achteraf verzameld voor de verantwoording richting de zorgverzekeraar.

Onderzoek op geneesmiddelengebruik toont aan dat de juiste interventies betere uitkomsten geven. Honderd mensen met diabetes op eenzelfde manier behandelen, geeft geen optimale gezondheidsuitkomsten. Een protoculaire behandeling op individueel niveau speelt beter in op de situatie van de patiënt. Dit leidt tot betere klinische uitkomsten, een hogere patiënttevredenheid en lagere kosten.

Governance

Een vertegenwoordiging van patiënten en zorgprofessionals gaat gezamenlijk antwoorden formuleren op de randvoorwaarden: Waarvoor mag de informatie worden gebruikt? Wie mag de informatie inzien? Zorgvuldigheid is daarin het allerbelangrijkste. Uiteraard heeft de patiënt hierin de doorslaggevende stem.