Pilots (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/)

In Zuid-Holland Noord zijn pilots gestart om de zorg aan de individuele patiënt te optimaliseren. De pilots zijn gemeten op Triple Aim + 2: meer gezondheid in Zuid-Holland Noord, betere ervaren kwaliteit van zorg, afname van de zorgkosten, een tevreden patiënt en goede ondersteuning voor de zorgverlener.

Medicatiebeoordeling met deprescribing

Onduidelijk is of de oudere patiënt (70 plus) baat heeft bij het voortzetten van (preventieve) geneesmiddelen. Bij ouderen kunnen ook sneller medicatie-gerelateerde klachten ontstaan die soms leiden tot ziekenhuisopnamen.  

Lees verder


Doelmatig medicijngebruik COPD

Er worden vaker inhalatiecorticosteroïden voorgeschreven dan nodig volgens de standaard. Dit zorgt voor onnodige kosten en bijwerkingen.

Lees verder


 COPD in palliatieve fase

Patiënten met COPD in de eindfase van hun leven ontvangen niet de juiste zorg op de juiste plek 

Lees verder


 CVRM: tussen wal en het schip

Patiënten worden naeen cardiovasculair event voor CVRM terugverwezen naar de huisarts. Echter niet alle terugverwezen patiënten komen terecht in het zorgprogramma CVRM (of diabetes) en vallen daardoor mogelijk ‘tussen wal en schip’.

Lees verder


 CVRM: Gedifferentieerde streefwaarde LDL-cholesterol

De praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk stelt de medicatie vast voor diverse patiëntengroepen met verschillende streefwaarden voor LDL-cholesterol. Verschillen in streefwaarden maken dit werk ingewikkeld en tijdrovend. Dit vergroot de kans op fouten en op nieuwe hart- en vaatziekte voor de patiënt.

Lees verder


 Hoovers voor zorgoptimalisatie

Onnodig gebruik van cholesterolverlagers bij patiënten, die niet eerder zijn behandeld conform de standaard 

Lees verder


 Thuismeten Bloeddruk

Veel “lichte” CVRM-patiënten laten conform protocol drie keer per jaar op de praktijk hun bloeddruk meten/monitoren. Voor zowel veel patiënten als zorgverleners heeft dit type consulten weinig tot geen toegevoegde waarde.

Lees verder


 Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2

In de dagelijkse praktijk wordt deze groep patiënten vaak overbehandeld en wordt er gestreefd naar te lage HbA1c-waarden. Vaak hebben patiënten ouder dan 80 jaar geen voordeel van een scherpe glykemische instelling

Lees verder


Combiconsult

Ouderen die minder dan vijf geneesmiddelen gebruiken en patiënten onder 65 jaar missen vaak een controle op juist medicatiegebruik. De angst voor bijwerkingen kan leiden tot therapieontrouw. De expertise van de apotheker binnen de multidisciplinaire ketenzorg wordt nog onvoldoende benut.

Lees verder


 CVRM: indicatoren individueel zorgplan

Om de kwaliteit van ketenzorg (CVRM) te meten worden uitkomstindicatoren gebruikt. De uitkomsten zijn afhankelijk van kwalitatief goede protocollaire zorg én van de afspraken met de patiënt uit het individuele zorgplan.

Lees verder


Patiënten instabiele hartfalen

Patiënten met stabiel hartfalen die door de cardioloog zijn terugverwezen naar de eerstelijnszorg kunnen weer instabiel worden. Het is voor een huisarts niet altijd goed in te schatten wanneer een instabiele patiënt weer aan de cardioloog moet worden overgedragen.

Lees verder