Combi-consult (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/combi-consult/)

Probleem:

Ouderen die minder dan vijf geneesmiddelen gebruiken en patiënten onder 65 jaar missen vaak een controle op juist medicatiegebruik. De angst voor bijwerkingen kan leiden tot therapieontrouw. De expertise van de apotheker binnen de multidisciplinaire ketenzorg wordt nog onvoldoende benut.

Aanpak:

Het combiconsult is een korte gestructureerde beoordeling van de medicatie door de apotheker in de huisartsenpraktijk, direct voorafgaand aan de jaarcontrole van de patiënt bij de huisarts of praktijkverpleegkundige.

Patiënt: “Het was zinvol, we zijn mijn hele medicatielijst langsgegaan en een aantal medicijnen konden wel minder. Normaal gesproken komt het daar [red.: dit bespreken] in de apotheek niet van. Nu schoten mij in het gesprek ook vragen te binnen, normaal gesproken kom ik alleen snel de medicijnen ophalen. Dit is anders, je komt van het een op het ander.”

Resultaat:

Van de aanbevelingen van de apotheker is 65% daadwerkelijk uitgevoerd om klachten te verhelpen. Voor bijna de helft van de patiënten zijn geneesmiddelen in dosering verlaagd. Patiënten zijn positief over de inhoud van het combiconsult en het meedenken en uitleg door de apotheker. De samenwerking tussen de praktijkverpleegkundige en de apotheker is verbeterd.

Vervolg:

De pilot wordt inmiddels vervolgd met een ZONMW implementatieproject bij 16 praktijken in het land, waarvan 2 in Alphen aan de Rijn. Stevenshof en Prelude hebben de pilot al uitgevoerd, dus die doen daar niet meer aan mee (en krijgen ook geen financiering).

Gezonde zorg, Gezonde regio wil nader verkennen op welke manier de proactieve inzet van de apotheker bij medicatiebeoordeling het meest gericht (kwaliteit) en doelmatig kan worden ingezet. De ervaringen met het combiconsult, de-prescribing en de reguliere medicatiebeoordeling vormen hiervoor belangrijke elementen. Uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe werkwijze budgetneutraal wordt gerealiseerd.

Het programma wil in een vervolgpilot in de praktijken Stevenshof en Prelude onderzoeken:

 • Voor welke doelgroep het combinatieconsult het beste kan worden ingezet;
 • Of het mogelijk is het combiconsult te benutten als (goedkoper) voorportaal van de medicatiebeoordeling. Dit laatste is specifiek bedoeld voor mensen van 65+, maar ook inzetbaar bij jongere mensen o.b.v. medische noodzaak;
 • Of de nieuwe werkwijze minstens budget neutraal kan worden gerealiseerd.

 

Lees ook het artikel:

 

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Pilotlocaties:

 • Huisartsenpraktijk Prelude, Alphen aan de Rijn
 • Huisartsenpraktijk Stevenshof, Leiden

Aantal patiënten:

Er zijn 75 patiënten op een combiconsult geweest.

Werkgroep:

 • Henk-Frans Kwint, apotheker en experimentmanager, apotheek Stevenshof
 • Mijke Hensing, huisarts, huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing
 • Toine Seesing, apotheker, apotheek Herenhof Alphen aan den Rijn
 • Valerie Meijvis, apotheker, Stevenshof
 • Loes ter Horst, projectleider, Zorgbelang Zuid-Holland
 • Marleen Hartevelt, projectcoördinator pilotgroep, Reos