COPD in palliatieve fase (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/copd-in-palliatieve-fase/)

Probleem:

Patiënten met COPD in de eindfase ontvangen niet de juiste zorg op de juiste plek.

Aanpak:

De huisarts en longarts coderen de COPD-patiënt. Met patiënten in de laatste fase vindt door de longverpleegkundige een gesprek plaats over de gewenste zorg en de gewenst plaats. Als dit is afgesproken, wordt de patiënt overgedragen aan de eerste lijn. De huisarts stelt met patiënt en mantelzorg een nieuw zorgplan op. Samen met de verschillende betrokken disciplines begeleiden zij de patiënt en mantelzorg.

Resultaat:

Effect op de ervaren kwaliteit van zorg is positief; de zorg is afgestemd op de wensen van patiënt in de laatste levensfase. Effect op de kosten is niet te meten door kleine aantallen patiënten en de korte looptijd.

Vervolg:

Streven is deze pilot in te bedden in de palliatieve zorg in Zuid-Holland Noord. Gezonde zorg, Gezonde regio stemt hierover af met Knooppunt Ketenzorg.

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Pilotlocaties:

Alle huisartspraktijken van Rijncoepel en Alphen op één Lijn konden patiënten insturen.

Aantal patiënten:

Er zijn 7 patiënten in de pilot ingestroomd. De verwachting is dat er ongeveer 100 COPD patiënten in de palliatieve fase in de regio Rijncoepel en Alphen op één Lijn aanwezig zijn.

Werkgroep:

  • Geert Zaaijer, kaderhuisarts astma en COPD, huisartspraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing
  • Kristel van Dijk, POH-S, huisartspraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing
  • Frank Weller, longarts, Alrijne ziekenhuis
  • Nienke Meys, longverpleegkundige, Alrijne ziekenhuis
  • Aja van Gemeren, huisarts, huisartspraktijk Lupine Alphen aan den Rijn
  • Luuk Goede, data scientist, STIZON
  • Berber Snoeijer, R&D Manager, STIZON
  • Loes ter Horst, projectleider, Zorgbelang Zuid-Holland
  • Nelleke Wouters, adviseur, Reos