CVRM: Tussen wal en het schip (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/cvrm-tussen-wal-en-het-schip/)

Probleem:

Patiënten worden na een cardiovasculair event voor CVRM terugverwezen naar de huisarts. Echter niet alle terugverwezen patiënten komen terecht in het zorgprogramma CVRM (of Diabetes) en vallen daardoor mogelijk “tussen wal en schip”.

Aanpak:

STIZON genereert een lijst met patiënten die mogelijk tussen wal en schip vallen en deze wordt via SAS-VA geïmporteerd in Medicom. De zorgverlener kan deze lijst kan eenvoudig nalopen en controleren.

Kennistechnologie:

De gewenste techniek en instructie voor dossieronderzoek is met succes ontwikkeld. Nieuw is dat iedere huisartsenpraktijk in Nederland die Medicom gebruikt met behulp van Stizon en via , vanuit SAS-VA deze een patiënten lijst kan importeren in Medicom.

Resultaat:

Het CVRM bij een patiënt na een cardiovasculair event verlaagt het risico op een nieuw event. Iedereen uit de risicogroep wordt in deze pilot bereikt voor CVRM. De pilotlocatie slaagde in effectief dossieronderzoek en kan dit eenvoudig blijven monitoren. Eventuele volgende events worden vermeden, dat bespaart hoge zorgkosten. Prettig is dat de ontwikkelde methode voor zorgverleners weinig handelingen omvat.

Vervolg:

Gezonde zorg, Gezonde regio adviseert om deze pilot gefaseerd te implementeren in de regio Zuid-Holland Noord. Zodat adequate ondersteuning bij de start van een praktijk geboden kan worden. De werkwijze en de resultaten zijn aangeboden aan NZLO en Knooppunt Ketenzorg met verzoek het onderwerp te agenderen.

Voorwaarden voor implementatie in de praktijk zijn:

  • Ontwikkelde tool toegankelijk maken via het huisartseninformatiesysteem;
  • Iemand die lokaal verantwoordelijk is voor het stimuleren en monitoren van de implementatie;
  • Kaderhuisarts HVZ voor beantwoorden vragen van praktijken.

 

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Pilotlocatie:

Huisartsenpraktijk Wantveld.

Aantal patiënten:

In totaal leken 159 patiënten tussen wal en schip te vallen. Bij 25 daarvan bleek dit na dossieronderzoek werkelijk zo te zijn. Van alle patiënten is het dossier bijgewerkt.

In de hele regio van Gezonde Zorg, Gezonde Regio vallen 1654 patiënten mogelijk tussen wal en schip. Hun registratie is niet volledig of up-to-date. Indien wordt aangenomen dat het percentage patiënten dat daadwerkelijk tussen wal en schip valt in praktijk Wantveld (25 patiënten) representatief is voor de rest van de regio, dan vallen in de rest van de GZGR-regio nog circa 260 patiënten tussen wal en schip.

Werkgroep:

  • Luuk Goede, data scientist, STIZON
  • Berber Snoeijer, R&D Manager, STIZON
  • Carolien Lucas, cardioloog, Alrijne Ziekenhuis
  • Huib Hoogendijk, projectleider, Zorgbelang Zuid-Holland
  • Huug van Duijn, kaderhuisarts hart- en vaatziekten, Katwijk
  • Rob van der Spruit, huisarts, Stevenshof
  • Sabine Mira Ferrer, adviseur, Reos