Medicatiebeoordeling met deprescribing (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/medicatiebeoordeling-met-deprescribing/)

Probleem:

Onduidelijk is of de oudere patiënt baat heeft bij voortgezet gebruik van (preventieve) geneesmiddelen. Bij ouderen kunnen ook sneller medicatie-gerelateerde klachten ontstaan die soms kunnen leiden tot ziekenhuisopnamen.

Aanpak:

De apotheker voert consulten uit in het kader van medicatiebeoordeling in de huisartsenpraktijk of thuis, waarbij klachten/gezondheid van de oudere centraal staan. Het doel is om niet meer medicatie voor te schrijven dan strikt noodzakelijk en besluitvorming plaats te laten vinden samen met de oudere.

Patiënt Piet Slewe (76): “Bij mij kon er één pil vanaf. Ik ben blij toe. Alles wat je te veel slikt is gif.”

Patiënt: "Er gebeurt al genoeg langs je heen. Nu was ik er zelf bij en mocht ook wat zeggen. Er werd naar mij geluisterd.”

Huisarts: "In dit project hebben wij veel tijd uitgetrokken voor de uitvoering van de aanbevelingen van de apotheker, en voor de follow-up. Dus checken of dikke enkels of duizeligheid inderdaad verdwijnen na medicatieaanpassing. In het begin deed ik de follow-up zelf, maar nu doet de POH ouderen dat wat een enorm effectieve samenwerking blijkt.”

Resultaat:

Binnen de pilotgroep zijn minder gezondheidsklachten veroorzaakt door medicatie, waardoor patiënten tevreden zijn hoe het met hen gaat. Patiënten zijn tevreden over de mogelijkheid om mee te beslissen. Bij alle patiënten konden medicijnen gestaakt of in dosering verlaagd worden. De aanpak zorgt voor kortere lijnen tussen apothekers en huisartsenzorg. Er is een beperkte afname in de zorgkosten. Mogelijk worden medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnamen voorkomen.

Vervolg:

Gezonde zorg, Gezonde regio kan op basis van de nu beschikbare resultaten niet vaststellen dat de kosten lager of gelijkblijvend zijn. Daarvoor is meer inzicht en informatie nodig. Geadviseerd wordt de businesscase nader uit te werken met daarin de kosten en de verwachte besparingen en door wie de consultatiefunctie (nog meer) kan worden vervuld (op basis van kwaliteit, doelmatigheid, haalbaarheid): klinisch geriater/specialist ouderengeneeskunde/kaderhuisarts ouderenzorg. Op basis daarvan maken we vervolgafspraken.

Lees ook de artikelen:

 

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Pilotlocaties:

  • Huisartsenpraktijk Stevenshof, Leiden
  • Huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing Leiden

Aantal patiënten:

87 deelnemers van 70 jaar en ouder met 7 of meer geneesmiddelen. In de regio van Gezonde Zorg, Gezonde Regio vallen 3300 patiënten (3% van populatie) binnen de doelgroep.

Werkgroep:

  • Henk-Frans Kwint, apotheker en experimenteel manager, apotheek Stevenshof
  • Mijke Hensing, huisarts, huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing
  • Jantien Brouwer, internist ouderengeneeskunde, Alrijne ziekenhuis
  • Loes ter Horst, projectleider, Zorgbelang Zuid-Holland
  • Marleen Hartevelt en Monica van Papendrecht, projectcoördinator pilotgroep, Reos.