Aanmelden Nieuwsbrief

Patiënten gaan zelf hun gezondheid monitoren (Stevit) (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/projecten-in-uitvoering/patiënten-gaan-zelf-hun-gezondheid-monitoren-(stevit)/)

Logo Gz Gr300 patiënten in Leiden gaan thuis hun gezondheid meten. Via de huisartsenpraktijk krijgen zij The Box, die door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is ontwikkeld. Die bevat onder andere een digitale weegschaal, een bloeddrukmeter, een stappenteller en een app. De arts monitort op afstand, roept patiënten op bij grote meetafwijkingen en een deel van de bezoeken aan de huisarts wordt vervangen door een beeldverbinding. Daardoor hoeven patiënten minder vaak naar de huisartsenpraktijk.

Aansluiting op het programma Stevenshof Vitaal

Het project wordt uitgevoerd in de wijk Stevenshof, omdat het goed aansluit bij het programma Stevenshof Vitaal, waarin bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid en ondernemers uit de wijk zich gezamenlijk sterk maken voor een sociale en gezonde wijk waar iedereen prettig kan leven.

Subsidie via Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET)

Het project heeft € 298.000 subsidie gekregen van het ministerie van VWS via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET). Doel van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET)  is om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuis wonen langer zelfstandig thuis laten wonen met behulp van e-health.

Meer informatie

Wil je meer weten over Stevit? Neem dan contact op met adviseur Else Leih van Reos, 06-43671902, eleih@reos.nl.