Aanmelden Nieuwsbrief

Aanpak Gezonde zorg, Gezonde regio in Zorgvisie (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/publicaties/aanpak-gezonde-zorg-gezonde-regio-in-zorgvisie/)

Zorgvisie besteedde in het september nummer aandacht aan de visie en aanpak van Gezonde zorg, Gezonde regio. Het magazine sprak met huisarts Hans van Selm, patiëntvertegenwoordiger Robert Boersma en Eric Hiddink over het delen van data om de zorg beter af te stemmen op de individuele patiënt.

Gezonde _zorg ,_Gezonde _regio _in _Zorgvisie _520_225_s _c 1_c _c

'De regionale database is ondersteunend aan de behandelrelatie van de zorgverlener aan de patiënt', zegt programmamanager Eric Hiddink, 'Zorgverleners kunnen de data gebruiken als hulpmiddel om samen met de patiënt te bespreken wat in zijn of haar geval de beste keuze is.' Tijdens een consult krijgt de patiënt een dashboard te zien met daarop zijn actuele gezondheidssituatie. Op het dashboard staan naast de gegevens van de patiënt ook data die door de andere behandelaren in andere organisaties zijn vastgelegd. De zorgverlener geeft hierbij uitleg en (behandel)advies. De patiënt beslist vervolgens zelf welke acties hij onderneemt om zijn gezondheidssituatie te verbeteren.

Lees het artikel (PDF)