Aanmelden Nieuwsbrief

Alrijne en GGD Hollands Midden geen deelnemer fase 2 (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/publicaties/alrijne-en-ggd-hollands-midden-geen-deelnemer-fase-2/)

Deze partners richten zich de komende periode op initiatieven buiten het programma Gezonde zorg, Gezonde regio en blijven via die weg bijdragen aan het realiseren de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek.

"Alrijne Zorggroep heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan het programma Gezonde zorg, Gezonde regio maar zal niet deelnemen aan fase 2 van het programma.

Wander Blaauw, interim-voorzitter Raad van Bestuur van Alrijne: “We zetten ons volop in voor samenwerking met de regionale ketenpartners. We werken nu bijvoorbeeld samen met Zorg en Zekerheid, de regionale huisartsen, het LUMC en de VVT partijen aan het programma ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en aan implementatie van regionale afspraken over goede ouderenzorg in de regio. We wensen onze partners veel succes met het vervolg van het programma Gezonde zorg, Gezonde regio."

Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden haakt op een later moment graag weer aan: "Het is goed en nodig dat er binnen de volgende fase van Gezonde zorg, Gezonde regio een scherpe focus wordt gelegd op de optimalisatie van de tot nu toe bereikte resultaten in de eerste lijn. Zo’n optimalisatie is ook nodig om van daar uit in volgende fases te kunnen verbreden tot de ambitie van een gezonde regio. Als GGD doen we dan zeker in die volgende fasen weer mee."