Aanmelden Nieuwsbrief

Gezonde zorg, Gezonde regio start fase 2 (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/publicaties/gezonde-zorg-gezonde-regio-start-fase-2/)

Bestuurders van Gezonde zorg, Gezonde regio hebben aangegeven verder te gaan en fase 2 te starten. Het programma richt zich nadrukkelijk op het implementeren en verder ontwikkelen van de baanbrekende data- en kennisinfrastructuur.

Hans _van _selm _520_260_s _c 1_c _c “We hebben bewezen dat de techniek toepasbaar is in de zorgpraktijk; nu vol inzetten op het verbreden van deze nuttige toepassing om te komen tot de doelstelling van “triple aim+2.”

Hans van Selm, bestuurder Alphen op één Lijn

 


Inge _de _weerdt _520_260_s _c 1_c _c “Het is een mooie uitdaging om samen met regionale partners een uitwerking te geven aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Waarbij we zorgverlener en patiënt optimaal proberen te ondersteunen om zorg op maat te leveren.”

Inge de Weerdt, bestuurder Rijncoepel

 


Gerard _de _ruijter _520_260_s _c 1_c _c

“Wij vinden dat goede diagnostiek leidt tot gezonde keuzes in de zorg.”

Gerard de Ruijter, directeur SCAL Medische Diagnostiek

 


Jan _kroes _520_260_s _c 1_c _c “Gezonde Zorg Gezonde Regio zal na de succesvolle pilots in de eerste fase, de komende jaren blijven inzetten op de ingezette verbetering van de gezondheidszorg. Zorg en Zekerheid ziet de ontwikkelde data infrastructuur als een kansrijke en belangrijke voorwaarde voor deze verbetering en de route richting triple aim en populatiemanagement. Wij blijven daarom actief betrokken bij de interventies.”

Jan Kroes, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid


Eric _verkaar _520_260_s _c 1_c _c “Techniek dient de mens: door goede analyses te maken van gezondheidsgegevens die al bekend zijn, kunnen we de zorg beter en veel meer op maat maken. Slimme datatechnieken zijn goed voor de kwaliteit van zorg voor mensen en ook goed voor de beheersing van de kosten. Door deze techniek komt de patiënt nog meer centraal te staan.”

Eric Verkaar, directeur Zorgbelang inclusief


Jet _hueting _520_260_s _c 1_c _c
“Zorggroep Katwijk wil niet alleen meedoen aan, maar vooral ook meedenken over zinnige uitkomstmaten voor een betaalbare, toekomstbestendige eerstelijnszorg van hoge kwaliteit. Daarvoor lijkt Gezonde zorg, Gezonde regio een uitstekend instrument.”

Jet Hueting, voorzitter zorggroep Katwijk