Aanmelden Nieuwsbrief

Het verhaal van zorginnovatie in Zuid-Holland Noord (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/publicaties/het-verhaal-van-zorginnovatie-in-zuid-holland-noord/)

One of the greatest challenges facing health systems in the 21st century is the need to develop effective approaches to address the growing burden of chronic disease. (European Observatory, 2008)

De initiatiefnemers formuleerden de ambitie dat de inwoners van Zuid-Holland Noord de veerkracht hebben om actief te participeren in de samenleving en de best passende ondersteuning en zorg krijgen wanneer zij dat nodig hebben.

Tekst gaat onder de afbeelding verder.

Opschonen _data -904x 323

Zij wilden dit bereiken vanuit de drie Accountable Care principes Dutch Style (zie kader) en het Chronic Care model die uitgaat van het meer regie aan mensen met een chronische ziekte, wat veelal leidt tot gedragsverandering die nodig is.

Bottom up werd aan zorgprofessionals gevraagd naar hun ideeën voor zorginnovatie. Welke interventies zouden leiden tot een oplossing? Tot eind 2017 stond samen experimenteren en innoveren centraal. Dit heeft geleid tot vijf succesvolle opschaalbare zorginhoudelijke pilots voor chronisch zieken en ouderen. Die zijn inmiddels aangeboden aan het regionale NZLO en Knooppunt Ketenzorg voor opschaling.

Big data is één van de ontwikkelingen die de zorg verandert. Het probleem in de zorg is dat elke zorgorganisatie met een eigen ict-systeem werkt. Slimme kennistechnologie heeft dit probleem overwonnen. In de proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio ging men hiermee aan de slag en de technologie is doorontwikkeld.

We hebben aangetoond dat de kennistechnologie technisch werkt (proof-of-concept 2014) en in de praktijk toepasbaar is. Die zorgt ervoor dat zorgprofessionals historisch én actueel inzicht hebben in de gezondheidssituatie van hun patiënten. Zo kunnen zij hun patiënt proactief benaderen en gericht adviseren.

De kennistechnologie is binnen Gezonde zorg, Gezonde regio ingezet voor het in beeld brengen (omvang) en de selectie van specifieke groepen patiënten, consultvoorbereiding en behandeladviezen, monitoring en evaluatie van de behandeling/pilots en het maken van shared savings afspraken. De kennistechnologie kan multidisciplinair data op patiëntniveau samenbrengen en bewerken. De wens is om deze slimme technologie te benutten om patiënten begrijpelijke informatie te bieden ter voorbereiding op een consult en het gezamenlijk maken van keuzes. De patiënt krijgt zo regie over zijn eigen gezondheidssituatie. Dit krijgt hij ook hem meer verantwoordelijkheid te geven, bijvoorbeeld door het meten van zijn eigen bloeddruk.

Initiatiefnemers van Gezonde zorg, Gezonde regio zijn: Alphen op één Lijn, Rijncoepel, SCAL Medische diagnostiek, Zorgbelang Zuid-Holland, Alrijne Zorggroep  en Zorg en Zekerheid.

Accountable care principes

Principes Accountable Care Organisatie Dutch Style

Accountability: de regie om te sturen op gezondheidsuitkomsten wordt teruggegeven aan de patiënt en de zorgprofessional.

Performance Measurement: patiënten en zorgprofessionals moeten toegang hebben tot relevante en begrijpelijke informatie waar de patiënt op kan sturen.

Payment Reform: de financiering van zorg moet een hogere kwaliteit en verbetering van de doelmatigheid van zorg stimuleren.