Aanmelden Nieuwsbrief

Huisarts den Heijer: ‘Thuismeting bij hoge bloeddruk in voordeel van patiënt én praktijk’ (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/publicaties/huisarts-den-heijer-‘thuismeting-bij-hoge-bloeddruk-in-voordeel-van-patiënt-én-praktijk’/)

Gezondheidscentrum Dillenburg heeft een pilot gehouden waarbij tachtig patiënten met een ongecompliceerde hoge bloeddruk zelf thuis hun bloeddruk hebben gemeten in plaats van tijdens een consult bij de huisartspraktijk. Uitkomst is dat thuismeting tijd en geld bespaart. Voor de patiënten, die doorgaans nog werken, is het ook handiger. Door de thuismeting ervaren de deelnemende patiënten ook meer betrokkenheid bij hun eigen ziekte.

Ontlasten van huisartsen pratijk.

Het initiatief voor de pilot van gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn, om patiënten met een ongecompliceerde hoge bloeddruk zelf thuis hun bloeddruk te laten meten in plaats van tijdens een consult, werd gedreven door de discussie over de juiste zorg op de juiste plek, vertelt huisarts Frank den Heijer. “In dit geval gaat het doorgaans om mensen die nog in het arbeidsproces zitten en voor wie het dus veel handiger is om deze meting zelf te doen. Het creëert een vorm van Triple Aim: het ontlast de huisartspraktijk, het leidt tot tevreden patiënten en het geeft concrete invulling aan eHealth, iets waar de zorgverzekeraars naar op zoek zijn.”

 Gzgr Foto Huidarts

 Huisarts Frank den Heijer 

Investeren om te besparen

In dit geval gaat het om zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, die de pilot financierde. “In het begin krijg je altijd te maken met de eHealth-paradox”, zegt Den Heijer. “Je moet geld steken in een ontwikkeling – de patiënten krijgen een bloeddrukmeter thuis – om een besparing te kunnen realiseren. Maar die besparing is er wel, want de werkwijze scheelt in principe drie consulten bij de CVRM-assistente en de tijdbesteding daarvoor is vijftien minuten per patiënt. De assistente moet de ingestuurde waarden wel controleren uiteraard, maar dat vergt veel minder tijd dan de bloeddrukmeting in de praktijk. Alleen de jaarlijkse controle bij de huisarts blijft bestaan.”

Snelle reactie

De praktijk schreef 340 patiënten met een ongecompliceerde hypertensie aan en organiseerde twee informatieavonden. Die werden door in totaal honderd mensen bezocht, van wie er tachtig aan de pilot meedoen. “Nu de pilot een succes is, willen we de groep vergroten”, zegt Den Heijer. “We kunnen nu laten zien dat de aanpak succesvol is. De deelnemende patiënten ervaren meer betrokkenheid bij hun eigen ziekte. Ze snappen de gemeten getallen nu ook beter. De aanpak leidt niet tot meer vragen. Belangrijk hierbij is dat we ons meteen aan de start van de pilot tot doel hebben gesteld binnen 24 uur op de ingestuurde waarden te reageren, zodat patiënten snel weten waar ze aan toe zijn. Dat is een belangrijk punt in de implementatie, als je patiënten te lang laat wachten raak je ze kwijt.”

Nu ook bij hartfalen

Het opnieuw aanschrijven van de betreffende patiënten wil de praktijk zo snel mogelijk doen nadat het systeem is geupdate waarmee de telemonitoring van de patiënten wordt uitgevoerd. En daarbij blijft het niet, want de praktijk onderzoekt ook al de mogelijkheden om een soortgelijke aanpak te gaan toepassen bij patiënten met hartfalen. “De aanpak is voor deze patiënten wel net wat anders, legt Den Heijer uit. “Bij hen is het belangrijk het gewicht te monitoren, want een gewichtstoename betekent vaak dat de patiënt vocht vasthoudt. Dat leidt tot een ziekenhuisopname als er niet snel genoeg wordt ingegrepen en dat proberen we natuurlijk te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat deze patiënten elke dag hun gewicht bijhouden. En het verbaast me dat hierbij niet al langer wordt gewerkt met controle op afstand door de huisarts.”

Interesse van andere praktijken

Inmiddels is wel interesse ontstaan vanuit andere huisartspraktijken. “Die waarschuw ik dan wel dat je voldoende patiëntaantallen nodig hebt om voldoende impact te kunnen maken met de eHealth-aanpak. Daarom is het advies om voor de thuismonitoring van bloeddruk ook een minimum van zestig tot tachtig patiënten aan te houden.”

 

Bron: www.doq.nl 
Frank van wijck