Aanmelden Nieuwsbrief

Opbrengsten van vijf jaar Triple Aim openbaar (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/publicaties/opbrengsten-van-vijf-jaar-triple-aim/)

Gezondere mensen die een betere kwaliteit van zorg ervaren, tegen lagere kosten. Dat is het doel van Gezonde zorg, Gezonde regio. Daarnaast willen we mensen kennis en inzicht geven over hun gezondheid zodat zij betere keuzes maken.

5 jaar Triple Aim

In het overzicht Triple Aim in Nederland: Betere zorg met minder kosten  leest u welke resultaten zijn behaald bij alle negen proeftuinen voor Triple Aim. Voormalig minister Edith Schippers benoemde in 2013 negen regio’s tot proeftuinen voor implementatie van Triple Aim in de praktijk. Proeftuin ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’ heeft mensen in staat gesteld om zelf de regie te nemen over hun eigen gezondheid. Daarvoor ontwikkelde STIZON een baanbrekende kennistechnologie voor patiëntendossiers die verrijkt kunnen worden met de big data. ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’ maakt als eerste gebruik van deze technologie, waar nationaal en internationaal grote belangstelling voor is.