Slimme kennistechnologie (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/slimme-kennistechnologie/)

'Met big data meer dan twintigduizend euro bespaard' kopt Medisch Ondernemen over het effectiever voorschrijven van statines door data-analyse in Gezonde zorg, Gezonde regio. Slimme kennistechnologie zorgt ervoor dat zorgprofessionals historisch én actueel inzicht hebben in de gezondheidssituatie van hun patiënten. Zo kunnen zij hun patiënt proactief benaderen en gericht adviseren. De patiënt krijgt regie over zijn eigen gezondheidssituatie.

Slim inzetten Big Data

Big data is één van de ontwikkelingen die volgens experts de zorg veranderen. Het probleem in de zorg is dat elke zorgorganisatie met een eigen ict-systeem werkt. Slimme kennistechnologie heeft dit probleem overwonnen. Apotheker/bedrijfskundige Eric Hiddink en apotheker/epidemioloog Ron Herings ontwikkelden het dataconcept voor de proeftuin.

Database 110.000 patiënten

Data uit verschillende systemen wordt opgeschoond en verrijkt en teruggegeven aan de zorgprofessional. Gezonde zorg, Gezonde regio maakt hier als eerste op regionale schaal gebruik van en ontwikkeld de kennistechnologie door. ‘Een enorme database met gegevens van 110.000 patiënten maakt het zorgverleners binnen Gezonde zorg, Gezonde regio mogelijk hun zorg beter af te stemmen op individuele patiënten’, schrijft Zorgvisie.

Vliegwiel persoonsgerichte en doelmatige zorg

Big data kan een vliegwiel zijn voor persoonsgerichte, doelmatige zorg. Ron Herings: “Zo helpen we zorgverleners met het onderbouwen van afgewogen keuzes. We vertalen het protocol naar het individu en maken daarmee meer zorg op maat mogelijk.” De zorgprofessional heeft stuurinformatie in handen. Het levert de zorgprofessional veel voordelen op en de patiënt ook.

 GZGR02 520 347 S C1 C C  GZGR03 520 347 S C1 C C

Combineren data uit verschillende zorgsystemen

Gezonde zorg, Gezonde regio gebruikt dezelfde werkwijze als epidemiologen, maar dan ten behoeve van zorgoptimalisatie. Epidemiologen volgen patiënten gedurende langere tijd. Zij gebruiken en combineren data uit verschillende zorgsystemen, van verschillende zorgprofessionals. Op basis van bestaande systemen en met behulp van bestaande technieken maken we coherente patiëntendossiers. Deze dossiers vormen de basis voor zorgoptimalisatie op individueel niveau.

Lees het interview met Hans van Selm over de pilot Hoover (voorschrijven van statines met data-analyse) en het vervolg van de pilot.