Aanmelden Nieuwsbrief

Uitgangspunten Gezonde zorg, Gezonde regio (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/uitgangspunten-gezonde-zorg,-gezonde-regio/)

Logo Gz GrHet programma Gezonde zorg, gezonde regio werkt op basis van:

 • Open data (Common Data Model)
 • Accountable Care Organisatie Dutch Style
 • Triple AIM +2

 

Open data (Common Data Model)

De zorggegevens - zoals deze in de loop der tijd geadministreerd zijn als onderdeel van de dagelijkse zorgverlening - worden verzameld uit verschillende ICT-systemen van de deelnemende zorgverleners en omgezet naar een dynamisch, anoniem patiëntendossier.  Om deze data – ook door de tijd heen – te kunnen analyseren worden deze omgezet in een internationale standaard:  het ‘common data model’ (CDM).  Uiteraard wordt gewerkt binnen de geldende wettelijk randvoorwaarden, waarop toezicht wordt gehouden door de Compliance Commissie van STIZON.

Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de website van STIZON.

Accountable Care Organisatie Dutch Style

Het programma Gezonde zorg, Gezonde regio is gebaseerd op de principes van Accountable Care Organisatie Dutch Style:

 • Accountability: de regie om te sturen op gezondheidsuitkomsten wordt teruggegeven aan de patiënt en de zorgprofessional.
 • Performance Measurement: patiënten en zorgprofessionals moeten toegang hebben tot relevante en begrijpelijke informatie waar de patiënt op kan sturen.
 • Payment Reform: de financiering van zorg moet een hogere kwaliteit en verbetering van de doelmatigheid van zorg stimuleren.

 

Triple Aim +2

Triple Aim stelt drie doelen om de zorg duurzaam te organiseren:

 1. Een beter ervaren kwaliteit van zorg
 2. Meer gezondheid voor de populatie
 3. Een afname in zorgkosten

Gezonde zorg, Gezonde regio evalueert de projecten op basis van deze doelen en voegt daar twee meetpunten aan toe;

 1. Meer regie voor de patiënt
 2. Is de zorgverlener tevreden bij de uitvoering van zijn werk?