Aanmelden Nieuwsbrief

Netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging op 24 januari (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/kwaliteit-van-leven/2018/01/netwerkbijeenkomst-over-onderwijs-en-belangenbehartiging-op-24-januari/)

24-01-2018

Netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging op 24 januari

Voor: Ouder- en jongerengroepen
die opkomen voor belangen in onderwijs in Gelderland
Ontmoet: Wmo-raden/Participatieraden en Ondersteuningsplanraden
in Gelderland
Op 24 januari 2018 organiseren Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, 
Patiëntenfederatie Nederland en Zorgbelang Gelderland/Utrecht een netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging in Gelderland.

We brengen ouders/jongeren en adviesraden die met onderwijs te maken hebben samen!

Ouders van leerlingen en jongeren met een beperking of chronische ziekte zoeken elkaar op om ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen kunnen betrekking hebben op de aandoening van de leerling of te maken hebben met het regelen van ondersteuning. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we voor goed leerlingenvervoer of hoe wordt de ondersteuning bij dyslexie beter of hoe krijg je ondersteuning vanuit de Jeugdwet voor je kind met autisme? Het uitwisselen van informatie is heel waardevol omdat ouders en jongeren elkaar steunen.

Deze ervaringen kunnen nog waardevoller worden, wanneer zij ook gebruikt worden op plekken waar advies gegeven wordt over deze onderwerpen. Formele adviesraden zoals Wmo-raden/Participatieraden of Ondersteuningsplanraden kunnen deze informatie benutten als zij de gemeente of het samenwerkingsverband moeten adviseren over onderwerpen die met onderwijs te maken hebben.

Kom ook en maak kennis met elkaar!
Woensdag 24 januari 2017
19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 u.)
Locatie: Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Weerdjesstraat 168 6811 JH Arnhem

Meld u vóór 20 januari 2017 aan bij AntoinetteMeys@zorgbelanggelderland.nl