Aanmelden Nieuwsbrief

Netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/kwaliteit-van-leven/2018/01/netwerkbijeenkomst-over-onderwijs-en-belangenbehartiging/)

15-01-2018

Netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging

Voor: Wmo-raden/Participatieraden en Ondersteuningsplanraden
in Utrecht
Ontmoet: Ouder- en jongerengroepen die opkomen voor belangen in onderwijs in Utrecht
Op 15 januari 2018 organiseren Ieder(in), Landelijk Platform GGZ,
Patiëntenfederatie Nederland en Zorgbelang Gelderland/Utrecht een netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging in Utrecht.

In uw rol als adviseur krijgt u te maken met adviesaanvragen van de gemeente of samenwerkingsverband. Er wordt gevraagd mee te denken over welke vormen van ondersteuning nodig zijn, zodat leerlingen met een beperking of chronische ziekte naar school kunnen.Te denken valt hierbij aan jeugdhulp, leerlingen vervoer, dyslexie ondersteuning. Het is handig wanneer u zich hierover kunt laten informeren door ervaringsdeskundigen.

Ouders van leerlingen en jongeren met een beperking of chronische ziekte hebben zich vaak in groepen georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen kunnen betrekking hebben op de aandoening van de leerling of te maken hebben met het regelen van ondersteuning. Deze informatie is heel waardevol, omdat u daar gebruik van kunt maken.

Kom ook en maak kennis met elkaar!
Maandag 15 januari 2018
19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 u.)
Locatie: IederIn, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Meld u vóór 8 januari 2018 aan bij AntoinetteMeys@zorgbelanggelderland.nl