Aanmelden Nieuwsbrief

Focusgroep voor mensen met een chronische aandoening (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/kwaliteit-van-leven/2018/02/focusgroep-voor-mensen-met-een-chronische-ziekte/)

28-02-2018

Focusgroep voor mensen met een chronische aandoening

Project ‘Samen met de huisarts werken aan versterking van de patiëntenrol’

Het hebben van een chronische aandoening vraagt om langdurige zorg die meestal aangeboden wordt door de huisartsenpraktijk. In de chronische zorg zijn zowel de patiënt als de huisarts verantwoordelijk voor het verbeteren of het behouden van een zo goed mogelijke gezondheid.

Actieve betrokkenheid
Een gedeelde verantwoordelijkheid voor een goede gezondheid vraagt om actieve betrokkenheid van zowel de patiënt als de arts. Hiervoor is ook een versterking van de rol van de patiënt nodig, zodat deze in staat is om de juiste zorg te kiezen en meer controle te krijgen over de chronische aandoening.

Maar wat betekent deze manier van werken voor de patiënt en voor de huisarts? Wat verwacht de patiënt van de huisarts en wat vraagt dit van de organisatie van zorg in de huisartsenpraktijk?

Werkwijze
Om hierover van gedachten te wisselen organiseren we in totaal vier focusgroepen. Twee met patiënten en mantelzorgers en twee met huisartsen en praktijkondersteuners.
Op basis van de uitkomsten van de twee focusgroepen met patiënten/mantelzorgers willen we huisartsen inzicht geven over hoe ze hun praktijk kunnen organiseren en verbeteren. Op deze manier wordt de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde huisartsenzorg verbeterd.

Focusgroep met patiënten/mantelzorgers
Deze oproep is voor één focusgroep bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen we ingaan op wat uw behoeften en mogelijkheden zijn rondom de versterking van uw positie en rol als patiënt/mantelzorger rondom de zorg en begeleiding naar een goede gezondheid met een chronische aandoening. We bespreken ideeën en verwachtingen binnen een kleine groep (8 tot 10 personen) onder begeleiding van een gespreksleider van Zorgbelang Gelderland/Utrecht.

Doet u mee?
Wij bieden patiënten met een chronische aandoening en/of hun mantelzorgers de gelegenheid om hun mening te delen over hoe de versterking van de patiëntenrol eruit zou moeten zien in de huisartsenpraktijk. U kunt hiervoor deelnemen aan twee focusgroepen, samen met andere patiënten/mantelzorgers.

Data en locatie
De eerste focusgroep voor patienten/mantelzorgers wordt gehouden op:

- woensdag 28 februari van 19.00 tot 21.00 uur.

Locatie: Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Weerdjesstraat 168, Arnhem, zaal D.

Tijdens de focusgroepen worden geluidsopnames gemaakt. Deze opnames worden anoniem verwerkt in de aanbevelingen voor de huisartsenpraktijken.

Voor wie?
We zijn op zoek naar mensen van 18 jaar of ouder met een chronische aandoening zoals suikerziekte, longziekte, hart- en vaatziekte, depressie, reuma, etc. Ook als mantelzorger of naaste bent u van harte welkom om deel te nemen.
Voor uw deelname krijgt u reiskostenvergoeding en een attentie.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Marion Reinartz van Zorgbelang Gelderland/Utrecht via
e-mail marionreinartz@zorgbelanggelderland.nl of telefoonnummer
06 - 421 288 42.