Aanmelden Nieuwsbrief

Bijeenkomst 'Regie in de Regio' rond het thema 'Aan de slag met het VN-verdrag' (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/kwaliteit-van-leven/2019/02/bijeenkomst-regie-in-de-regio-rond-het-thema-aan-de-slag-met-het-vn-verdrag/)

20-02-2019

Bijeenkomst 'Regie in de Regio' rond het thema 'Aan de slag met het VN-verdrag'

Georganiseerd door het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid organiseert themabijeenkomsten ter versterking van het cliënt- en familieperspectief in de regio Zuid-Holland Zuid.

De eerste 'Regie in de Regio’ van de vier bijeenkomsten dit jaar vindt plaats op woensdag 20 februari tussen 19.30 en 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
De avond is vrij toegankelijk en wordt gehouden in de Ontmoetingsruimte
van Wijkcentrum De Koloriet, Jacob Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht.
Gastheer voor deze avond is Michiel van der Vlies, bestuurder van de MEE
Plus Groep.

Het belooft een leerzame avond te worden. Annemieke Goudsmit, toegankelijkheidsadviseur, neemt ons mee in het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, het VN-verdrag Handicap.
Peter de Jong zal een lied over het thema van de avond ten gehore brengen en ervaringsdeskundigen en naasten zullen hun ervaringen delen.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren (Jeugdwet) en volwassenen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo). Veel mensen hebben nog steeds last van de stelselwijzigingen, een kleine groep valt daarbij tussen wal en schip.

Het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid is er van overtuigd dat de continuïteit van zorg en ondersteuning aan jongeren en volwassenen wel degelijk geborgd kan worden als partijen in zorg, ondersteuning en participatie elkaar goed weten te vinden, in gesprek gaan en afspraken maken.
We nodigen u van harte uit om dit gesprek met ons te voeren.

Op de avond ‘Regie in de Regio’ rond het thema ‘Aan de slag met het
VN-verdrag’ delen we kennis en ervaringen en signaleren we knelpunten vanuit de diverse wetten, waaronder de Jeugdwet en de Wmo. Ook de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Participatiewet, de Wet passend onderwijs en dus het VN-verdrag Handicap passeren de revue.

Tijdens deze avond staat het formuleren van oplossingsrichtingen centraal.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ouderszhz@gmail.com