Aanmelden Nieuwsbrief

Het belang van de Omgevingswet voor adviesraden (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/kwaliteit-van-leven/2019/11/het-belang-van-de-omgevingswet-voor-adviesraden/)

25-11-2019

Het belang van de Omgevingswet voor adviesraden

Voor Gelderse adviesorganen

De leefbaarheidsalliantie Gelderland ondersteunt gemeentelijke adviesraden in het sociaal domein. Jaarlijks organiseren we daarom een bijeenkomst voor alle adviesraden in Gelderland. Dit jaar vindt deze plaats op maandagavond 25 november en heeft als thema: de Omgevingswet. Wat is de omgevingswet en waarom kunt u als adviesraad niet om deze wet heen? 

Het doel van de wet is dat het omgevingsrecht makkelijker wordt. Het voegt alle bestaande regelingen samen in één Omgevingswet. Het fysieke en sociale domein worden daarbij niet meer als afzonderlijke domeinen gezien. De wet brengt dus de “harde” fysieke kant van de leefomgeving en de “zachte” kant; de samenleving zelf, bij elkaar. Met aandacht voor thema’s als langer zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en participatie, gezondheid, sociale cohesie en de inclusieve samenleving. We willen stil staan bij de impact van deze wet voor u als adviesorgaan. 

Wat u kunt verwachten op 25 november:

  • Inleiding op de omgevingswet en de relatie met het sociaal domein
  • Inzicht in de gemeentelijke blik op inwonersparticipatie en de omgevingswet
  • Tips over hoe u als adviesraad inspringt op de omgevingswet
  • Mogelijkheid om uw eigen casus in te brengen (dit kunt u aangeven bij uw aanmelding)  

Klik hier om meer te lezen of aan te melden.