Aanmelden Nieuwsbrief

Taskforce GGZ wachttijden (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/kwaliteit-van-leven/2020/12/taskforce-ggz-wachttijden/)

03-12-2020

Taskforce GGZ wachttijden

Basisberaad Rotterdam

Regionale Taskforce Wachttijden GGZ Rotterdam

Basisberaad

Het Basisberaad, belangenorganisatie voor cliënten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang van Zorgbelang Inclusief, is aangesloten bij de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ in Rotterdam. Hun doel: de cliënt een duidelijke stem geven bij het aanpakken van de wachttijden in de GGZ. ‘Stel de cliënt en zijn hulpvraag centraal, in plaats van zijn ziektebeeld en de behandeling daarvan.’

Lees het interview met onze collega Tabitha Mudde van Basisberaad Rotterdam hier: Weg van de wachtlijst GGZ