Aanmelden Nieuwsbrief

Longpunt Doetinchem (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/meedoen-in-tijden-van-corona/2019/09/longpunt-doetinchem/)

05-09-2019

Longpunt Doetinchem

Bijeenkomst met als thema: 'Stressmanagement en angst'

Logo Longfonds

Op donderdag 5 september 2019 organiseert Longpunt Doetinchem een bijeenkomst met als thema 'Stressmanagement en angst'. 

De bijeenkomst vindt plaats in het Slingeland Ziekenhuis (auditorium) te Doetinchem.

Het thema 'Stressmanagement en angst' wordt besproken door Marieke Blokland-Koomen, klinisch psycholoog, psychotherapeut, registerpsycholoog NIP en verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis.

Omdat bij onze bezoekers veel vragen met betrekking tot dit onderwerp bestaan hebben wij voor het stellen van vragen ruim tijd ingepland. Uiteraard zal er ook voldoende gelegenheid zijn voor lotgenotencontact en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Tussen beide thema’s zal een “beweegmakelaar” het bewegen door specifieke doelgroepen kort introduceren.

Tijden
Inlooptijd vanaf 15.00 uur in het auditorium van het Slingeland Ziekenhuis.
Het programma begint om 15.30 uur en eindigt om 17.30 uur.
Deelname en parkeren is gratis.

Aanmelden
Voor het bijwonen van deze bijeenkomst is aanmelden verplicht!
Voor zorgverleners en andere belangstellenden (maximaal 3 zorgverleners per organisatie van aanmelding).
U kunt zich aanmelden via ons mailadres: Doetinchem@longpunt.longfonds.nl

Geen luchtjes
Voor de volledigheid wordt uitdrukkelijk vermeld om tijdens deze bijeenkomst geen luchtjes te gebruiken.

Uw aanwezigheid wordt weer zeer op prijs gesteld. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen!