Aanmelden Nieuwsbrief

Slimme Zorg Thuis (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/meedoen-in-tijden-van-corona/2020/10/digitale-zorg-op-afstand/)

21-10-2020

Slimme Zorg Thuis

Kennisdocument digitale zorg organiseren

Digitale Zorg Op Afstand
Kennisdocument bij het organiseren van digitale zorg


Door de huidige coronacrisis is het in veel gevallen niet meer mogelijk dat zorgverleners en zorgvragers en hun mantelzorgers elkaar fysiek ontmoeten. Om de continuïteit van de zorg te garanderen, zetten veel zorgaanbieders in op het maximaal benutten van digitale zorg.

Veel zorgverleners beginnen bijvoorbeeld met beeld- en videobellen met patiënten of voeren andere e-health toepassingen versneld in.
Maar hoe doe je dat veilig? Hoe houd je bij deze eHealth ontwikkelingen zo veel mogelijk rekening met wat zorgvragers, als eindgebruiker, willen en belangrijk vinden? En wat zijn de noodzakelijke dingen die niet vergeten moeten worden?

Slimme Zorg Thuis
De afgelopen maanden heeft een vertegenwoordiging van zorgaanbieders, cliënten, patiënten en leveranciers met expertise op het gebied van
Slimme Zorg Thuis gewerkt aan een document waarin kennis en ervaringen zijn gebundeld.
Dit kennisdocument is nog niet volledig, maar kan in deze hectische tijden van grote praktische waarde zijn. Daarom is een samenvatting gemaakt met de vier belangrijke zaken waarmee rekening te houden bij het opzetten en inrichten van digitale zorg op afstand, ofwel Slimme Zorg Thuis. 
Klik op deze link voor de samenvatting.

Meer informatie
Het concept kennisdocument is tijdelijk beschikbaar gesteld door de projectgroep. Met name de Patiëntenfederatie, de Harteraad, Vliegwielcoalitie, KBO-PCOB en Zorgbelang Inclusief dringen aan deze kennis nu te delen met zorgaanbieders, ontwikkelaars en leveranciers bij het implementeren van Slimme Zorg Thuis.
We horen graag uw ervaringen over de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het document. Het complete kennisdocument is beschikbaar op de website van de NEN. Klik hier om naar de website te gaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marion Reinartz,
via e-mail: marionreinartz@zorgbelanginclusief.nl