Aanmelden Nieuwsbrief

Congres Realisatie hoofdlijnakkoorden; de juiste zorg op de juiste plek (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/overig-nieuws/2018/11/congres-realisatie-hoofdlijnakkoorden-de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/)

16-11-2018

Congres Realisatie hoofdlijnakkoorden; de juiste zorg op de juiste plek

Hoe wordt de 450 miljoen transformatiegeld uit het Hoofdlijnenakkoord besteed? Gaan zorgverzekeraars samenwerken bij zorginnovaties en ook congruent inkopen? Welke goede projecten en initiatieven zijn er al om de zorg en de zorglocatie beter af te stemmen op de patiënt? En hoe kun je deze opschalen en implementeren? Deze vragen staan centraal op het tweede congres over over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn op 16 november 2018 in Utrecht.

Uitdagingen eerste- en tweedelijn
De zorgvraag neemt toe en verandert. Dat vereist een andere koers; zeker ook van de ziekenhuizen en de eerstelijnszorg. Zo moet de zorg dichter bij de patiënt gaan plaatsvinden, fysieke zorg moet deels vervangen worden door bijvoorbeeld e-health en onnodige en dure zorg moet voorkomen worden. Via de hoofdlijnenakkoorden worden honderden miljoenen euro’s beschikbaar gesteld voor deze transitie. Nu deze zijn afgesloten, zijn de zorgaanbieders aan zet. Maar hoe gaan zij het beschikbare geld kanaliseren naar concrete initiatieven van (regionaal) samenwerkende ziekenhuizen en projecten rond geïntegreerde zorg van eerste- en tweedelijn?

Workshops, parallelsessies en flitspresentaties
Er zijn de afgelopen tijd al veel goede initiatieven en projecten opgestart die de juiste zorg op de juiste plek stimuleren. Een aantal daarvan komt aan bod op het congres op 16 november. Deelnemers komen niet alleen te weten hoe deze ‘good practices’ zijn opgezet en geborgd worden, maar ook hoe ze opgeschaald kunnen worden. Dit gebeurt via meerdere rondes met themagerichte workshops, parallelsessies en flitspresentaties.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen, specialisten en paramedici), zorgmanagers, leidinggevende professionals, bestuurders, beleidsmedewerkers van ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, medewerkers van zorgverzekeraars, onderzoekers, projectleiders,organisatieadviseurs, beleidsambtenaren, vertegenwoordigers van brancheorganisaties en patiënten-groeperingen en alle anderen die en alle anderen die geïnteresseerd zijn in geïntegreerde zorginitiatieven waarbij de patiënt centraal staat.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het congres ‘Realisatie hoofdlijnenakkoorden: de juiste zorg op de juiste plek’ op 16 november 2018 in Utrecht? Klik dan
hier voor het programma, alle info en de sprekers. De kosten bedragen € 320 (btw-vrij). Accreditatie is aangevraagd. Het congres wordt georganiseerd door de Guus Schrijvers Academie.