Aanmelden Nieuwsbrief

Netwerkbijeenkomsten voor burgerinitiatieven en adviesraden (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/overig-nieuws/2019/09/netwerkbijeenkomsten-voor-burgerinitiatieven-en-adviesraden/)

13-09-2019

Netwerkbijeenkomsten voor burgerinitiatieven en adviesraden

Op 13 september in Nijmegen

De koepel van adviesraden sociaal domein organiseert
4 netwerkbijeenkomsten tussen adviesraden en burgerinitiatieven over wat zij elkaar te bieden hebben. Op 13 september wordt tussen 13.00 uur – 16.00 uur een bijeenkomst in Nijmegen gehouden (Scheidingsweg 111).
Kijk hier voor meer informatie.