Aanmelden Nieuwsbrief

Politiek actief met een beperking (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/overig-nieuws/2021/04/politiek-actief-met-een-beperking/)

05-04-2021

Politiek actief met een beperking

Save the date!

Graag nodigen we u uit voor een online bijeenkomst over politiek actief met een beperking op vrijdag 28 mei van 13:00 -15:00 uur.

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een beperking. Om daar verandering in te brengen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Actieplan opgesteld om na de raadsverkiezingen van 2022 in ruim een derde van alle Nederlandse gemeenteraden mensen met een beperking politiek actief te hebben. Dit Actieplan is kort geleden gestuurd naar de Tweede Kamer.

Wat gaan we doen?
Met het Actieplan in het achterhoofd willen we op 28 mei tijdens de bijeenkomst antwoorden krijgen op de volgende vragen:

  • Wat kunnen we op regionaal niveau doen zodat meer mensen met een beperking politiek actief worden?
  • Welke acties moeten we in gemeenten gaan uitvoeren om dit doel te bereiken?
  • Wie moet het voortouw nemen? Welke regionale samenwerking kunnen we opzetten om het doel te bereiken?


De dagvoorzitter is Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek en als Tweede Kamerlid in 2016 mede verantwoordelijk voor de motie die leidde tot het Actieplan. Na een korte centrale start gaan we in deelsessies met mensen uit uw eigen regio op zoek naar gezamenlijke acties om de deelname van mensen met een beperking aan de politiek in uw gemeente, provincie of waterschap te bevorderen. 

Voor wie?

  • Mensen met een beperking die politiek actief zijn of willen worden
  • Belangengroeperingen van mensen met een beperking
  • Gedeputeerden, wethouders, leden van het dagelijks bestuur van een waterschap
  • Statenleden, raadsleden en leden van het Algemeen bestuur van een waterschap
  • Griffiers
  • Leden van lokale (afdelingen van) politieke partijen
  • Mensen die een inclusief bestuur een warm hart toedragen

Door wie?
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Zorgbelang Inclusief.

Wanneer
Vrijdag 28 mei 2021, van 13:00 – 15.00.
Na 15.00 is er nog gelegenheid om na te praten.

Waar
Digitaal

Binnenkort vindt u hier de officiële uitnodiging met daarin ook de mogelijkheid om u aan te melden. Heeft u in de tussentijd vragen, mail die dan aan bijeenkomst@minbzk.nl 
We kijken uit naar uw aanwezigheid op 28 mei aanstaande!