Aanmelden Nieuwsbrief

Besluitvorming in pandemische tijden (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/overig-nieuws/2021/11/besluitvorming-in-pandemische-tijden/)

23-11-2021

Besluitvorming in pandemische tijden

Wat kunnen we leren van de manier waarop tijdens de pandemie is gehandeld? Hoe kunnen we zorgen dat we in de toekomst beter zijn voorbereid op crises van deze omvang? 

Onlangs organiseerden Erasmus School of Health Policy & Management en Zorgbelang Inclusief hierover een Symposium ‘Dansen met een Virus’ plaats. Diverse bekende sprekers presenteerden hun visie op de organisatie van bestuur en besluitvorming in een zorgcrisis. 

Ernst Kuipers (Erasmus Medisch Centrum) benadrukte het belang van de crisisorganisatie in de zorg, waaronder het spreiden van patiënten tussen regio’s. Jet Bussemaker (sprak over het werk van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving om al vroeg in de pandemie mee te denken over het beleid. Hester van de Bovenkamp (Erasmus Universiteit Rotterdam) liet zien dat het voor cliëntenvertegenwoordigers in deze crisis moeilijk was om mee te praten. Karin Kalthoff (Zorgbelang Inclusief) voegde hieraan toe dat patiënten niet altijd als volwaardig gesprekspartner worden meegenomen in het proces. Hier is nog een flinke slag in te maken.  

Het symposium eindigde met een paneldiscussie; Karin Kalthoff ging in discussie met Diederik Gommers (Erasmus Medisch Centrum) en Saskia Baas (Philadelphia Zorg). De belangrijkste les van de middag is dat de crisisorganisatie die is opgetuigd tijdens de pandemie het zorgstelsel sterker heeft gemaakt. Daarnaast heeft het nieuwe vraagstukken opgeworpen zoals hoe om te gaan met uitgestelde zorg en weerbaar te zijn voor toekomstige pandemieën.  

Meer informatie over het project vind je hier.  

Wil je meer weten? Mail Filiphendricks@zorgbelanginclusief.nl en/of 

KarinKalthoff@zorgbelanginclusief.nl