Aanmelden Nieuwsbrief

Ondersteuning van een cliëntenraad in de praktijk (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuwsbrieven/2021/09/ondersteuning-van-een-cliëntenraad-in-de-praktijk/)

Ondersteuning van een cliëntenraad in de praktijk

Hoe ondersteunt Zorgbelang een cliëntenraad? Waarmee krijg je te maken als je moet voldoen aan de wettelijke verplichting om een cliëntenraad te hebben? Een voorbeeld uit de praktijk komt van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV).  

Voor de RAV was het een uitdaging om zes regio's te voorzien van een zelfstandige cliënten-/patiëntenraad. Als organisatie krijg je te maken met werving en selectie, opstart, uitleg en begeleiding. Zorgbelang is betrokken geweest bij de gehele opzet en ondersteuning ervan.  

Werving en selectie 
Hoe krijg je de juiste, gemotiveerde kandidaten? Zorgbelang heeft ondersteuning geboden bij de werving en selectie van leden door het opstellen van een profiel, wervingstekst, verspreiding ervan en door betrokken te zijn bij de gesprekken met de kandidaten.  

Een goede start is belangrijk 
Afhankelijk van de behoefte kan een Medezeggenschapsreglement en Huishoudelijk reglement worden opgesteld. Beide moeten uiteindelijk vastgesteld worden door de cliëntenraad zelf. 

We organiseerden een startbijeenkomst, een goede gelegenheid voor de nieuwe leden om kennis te maken met elkaar en met de RAV. Ook is hierbij toelichting gegeven op de wetgeving (Wmcz) en de relatie met de RAV.  Belangrijk daarbij: wat is de functie van de cliëntenraad en welke rollen en taken zijn daarin te onderscheiden? Hoe geef je vanuit patiëntenperspectief invulling aan de rol als ‘lid cliëntenraad’ en met welke onderwerpen gaat de cliëntenraad in het eerste jaar aan de slag? Allemaal vragen die bij de startbijeenkomst aan de orde zijn gekomen. 

Begeleiding cliëntenraad en de vergaderingen 
Zorgbelang leverde ook een onafhankelijke ondersteuner voor de cliëntenraad. We bereiden de overlegvergaderingen inhoudelijk voor en stellen in overleg met de leden van de cliëntenraad én de vertegenwoordigers van de RAV de agenda op. Elke overlegvergadering wordt voorafgegaan door een vooroverleg van de cliëntenraad.  

Meer informatie? 
Voor meer informatie over een cliëntenraad kunt u contact opnemen met de projectleiders Karin Kalthoff, karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl / 088 929 4038 of Mariëtte Teunissen, marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl / 06 3854 5912 

Auteur Zorgbelang Inclusief Uitgever Datum 30-09-2021
Download