Aanmelden Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuwsbrieven/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Bekijk al het nieuws van Zorbelang Gelderland op deze pagina

Zoekresultaten

05-12-2019

Alliantie Kinderarmoede

Zorgbelang Inclusief sluit zich aan bij Alliantie Kinderarmoede De Alliantie Kinderarmoede is in maart 2019 ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Er hebben zich inmiddels ruim 200 partners aangesloten, ... Lees meer
10-11-2019

Zorgkrant 2019, veranderingen in de zorg

Bijlage bij de huis-aan-huis-kranten van BDU-uitgevers Lees meer
16-09-2019

Zorgbelang Inclusief: Leefbaarheid, inclusiviteit en participatie

Wat wij doen! Wij werken vóór en mét bewoners. We zetten het perspectief en de ervaringen van de mensen om wie het gaat altijd voorop. Dit passen we toe in innovatieve en werkzame oplossingen. We werken met een bevlogen team dagelijks aan een leefbare, zorgzame samenlveing waar iedereen een volwaardige ... Lees meer
06-08-2019

Bekendheid cliëntondersteuning neemt toe

Artikel over de ontwikkeling van cliëntondersteuning Wmo en Wlz, geplaatst in Zorgvisie.Met een bijdrage van Jeroen Willemsen, Onafhankelijk cliëntondersteuner Adviespunt Zorgbelang.Lees het artikel rechtstreeks op de website van Zorgvisie of download de bijlage hieronder.   Lees meer
10-07-2019

Jaarverslag Adviespunt Zorgbelang OCO Langdurige zorg 2018

Het jaarverslag van de landelijke dienstverlening Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (OCO Wlz) van Zorgbelang. Er is gekozen voor een compacter jaarverslag, voorzien van alle gegevens over onze dienstverlening. Lees meer
22-05-2019

Blog: Wat speelt er in de jeugdzorg?

Alarmerende berichten over de jeugdzorg: grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. ... Lees meer
21-05-2019

Blog: Tekorten in de jeugdzorg: Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren?

Belangrijke oorzaken van de inhoudelijke problemen in de jeugdzorg en de grote financiële tekorten  zijn het traditionele denken in de zorg en de niet begrote kosten van dure professionals waarnaar wordt verwezen. Alternatieven zijn het normaliseren van de ondersteuning, zoveel mogelijk in het dagelijks ... Lees meer
13-05-2019

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (Inside Out)

Special CliëntencommissieIn deze speciale nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (Inside Out) leest u meer over de activiteiten die binnen de academische werkplaats plaats vinden. Deze nieuwsbrief gaat over het thema: Participatie van jongeren en ouders.  Lees meer
06-05-2019

Zorgbelang inclusief Jaardocument 2018

Stichting Zorgbelang Inclusief Jaardocument 2018. In het jaarverslag van Zorgbelang Inclusief wordt ingegaan op hoofdlijnen en de ontwikkelingen van de organisatie aangegeven. Ook is de jaarrekening 2018 opgenomen in dit document:  Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen van verwachtingen  Ontwikkelingen ... Lees meer
08-04-2019

Hoeveel ongelijkheid kan onze democratie verdragen?

Een pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheidBij veel burgers, vooral onder laagopgeleiden, heerst onbehagen over hun geringe invloed op de koers van de overheid en samenleving. Er is een verregaande democratisering van overheid en samenleving nodig om te voorkomen dat burgers afhaken. ... Lees meer
Vorige 1 2 3 4 5  ... Volgende