Aanmelden Nieuwsbrief

Ons team (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-team/)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 • Wilma van 't Hul
 • Landelijk projectleider onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz
 • 06 589 490 99 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 • Alexandra Schwencke
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner
 •  
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 • Wiena Bakker
 • Onafhankelijk klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon
 • 088 929 40 17 
+
+
+
 • Sjoerd Wiersma
 • Projectleider JongerenNetwerk
 •  
+
+
+
+
+
+
+
+
 • Ruud Aarse
 • Vrijwilligerscoördinatie|Training, ontwikkeling en advies
 • 010 750 21 00 
+
+
+
+
 • Aranka van der Velde
 • Coördinatie Basisberaad | Collectieve belangenbehartiging Ggz
 • 010 750 21 05 
+
+
+
+