Aanmelden Nieuwsbrief

Ons team (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-team/)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 • Marieke van der Schouw
 • Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
 • 06 8222 48 57 
+
+
+
+
+
+
 • Wilma van 't Hul
 • Landelijk projectleider onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz
 • 06 589 490 99 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 • Mark de Grauw
 • Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugd | cliëntondersteuner Sociaal Domein
 • 06 538 85 672 
+
+
+
+
+
+
+
+
 • Wiena Bakker
 • Onafhankelijk klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon
 • 06 538 85 459 
+
+
+
+
+
+
+
+
 • Conny Blom
 • Financieel stafmedewerker
 •  
+
+
+
 • Ruud Aarse
 • Vrijwilligerscoördinatie|Training, ontwikkeling en advies
 • 010 750 21 00 
+
+
+
+
 • Aranka van der Velde
 • Coördinatie Basisberaad | Collectieve belangenbehartiging Ggz
 • 06 821 97 723 
+
+
+
+