Aanmelden Nieuwsbrief

De Wet zorg en dwang (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/de-wet-zorg-en-dwang/)

Feiten

  • Naam: De Wet zorg en dwang
  • Start: 01 januari 2019
  • Voor wie: Cliënten, cliëntenraden, vertegenwoordigers, verwanten/mantelzorgers en zorgprofessionals

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Miriam Stolten Wil je meer weten over dit project en de activiteiten die Zorgbelang uitvoert? Neem contact op

De Wet zorg en dwang

Ieder mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, ook als het om zorg gaat. Mensen die verstandelijk beperkt zijn of dement, worden door de Wet zorg en dwang beschermd indien zorg tegen hun wil in gaat.

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in. De wet is bedoeld om onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Dit stelt organisaties voor de uitdaging om onvrijwillige zorg te voorkomen. Je bereikt dit door met elkaar in gesprek te gaan.

In gesprek

Om uw organisatie goed voor te bereiden op de nieuwe aanpak, is het belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar is. Tussen zorgmedewerkers  onderling of tussen zorgmedewerkers, cliëntenraden, mensen met zorg, hun naasten of wettelijk vertegenwoordigers.

Zorg En Dwang 2

In opdracht van het ministerie van VWS traint Zorgbelang gespreksbegeleiders die het gesprek faciliteren over de Wzd met cliëntenraden en naasten. Zorgbelang Inclusief begeleidt dit gesprek op een manier die laagdrempelig, inspirerend en betekenisvol is. Dit doen wij aan de hand van de Dialoog of de gesprekskaarten in de vorm van Deurhangers.

In het gesprek wordt de Wzd vertaald naar de persoonlijke situatie (privé of professioneel) waardoor informatie beter beklijft. De beide gespreksvormen zijn bedoeld om met elkaar te praten over hoe onvrijwillige kan worden voorkomen en welke alternatieven er zijn.

Dialoog

De vorm van de dialoog is zo opgezet dat iedereen aan de beurt komt, dat het luisteren wordt gefaciliteerd en dat daarmee de ervaring van ieder afzonderlijk, tijd en aandacht krijgt.

Deurhangers

De deurhangers behandelen de negen vormen van onvrijwillige zorg. Met hulp van stellingen, vragen, voorbeelden en foto’s komen de dilemma’s uit de dagelijkse praktijk aan bod.

Waaier Deurhangers Zorgbelang

Ook in uw organisatie? 

Wilt u een gesprek in uw organisatie organiseren onder begeleiding van een onafhankelijk gespreksbegeleider van Zorgbelang Inclusief? Of wilt u uw eigen medewerkers trainen om de wet bespreekbaar te maken in de organisatie? Vraag dan naar de mogelijkheden en neem contact op met miriamstolten@zorgbelanginclusief.nl.

 

 

 

Stuur door!

Stuur door