Aanmelden Nieuwsbrief

De Wet zorg en dwang (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/de-wet-zorg-en-dwang/)

Feiten

  • Naam: De Wet zorg en dwang
  • Start: 01 januari 2019
  • Voor wie: Cliënten, cliëntenraden, vertegenwoordigers, verwanten/mantelzorgers en zorgprofessionals

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Miriam Stolten Wil je meer weten over dit project en de activiteiten die Zorgbelang uitvoert? Neem contact op

De Wet zorg en dwang

In gesprek over de Wet zorg en dwang?
Dat kan met behulp van onze deurhangers. De deurhangers zijn gesprekskaarten. Ze zijn bedoeld om het gesprek en de bewustwording over de Wet zorg en dwang op gang te brengen. Tussen zorgmedewerkers onderling of tussen zorgmedewerkers en cliëntenraden, mensen met zorg, hun naasten of wettelijk vertegenwoordigers.

De deurhangers behandelen de negen vormen van onvrijwillige zorg. Met hulp van stellingen, vragen, voorbeelden en foto’s komen dilemma’s uit de dagelijkse praktijk aan bod. De deurhangers maken het makkelijk om laagdrempelig met elkaar het gesprek te voeren over de inhoud van de Wet zorg en dwang.

Wilt u de deurhangers inzetten?
Dat kan ook in uw organisatie! U kunt hiervoor een onafhankelijk gespreksbegeleider van Zorgbelang Inclusief inzetten. Neem contact op met miriamstolten@zorgbelanginclusief.nl.

Gesprekshandleiding
U kunt als organisatie ook een set deurhangers bestellen en zelf het gesprek faciliteren. De belangrijkste voorwaarde voor een goed gesprek is een goede gespreksbegeleiding. Daarom ontvangt u bij de deurhangers een gesprekshandleiding. In de handleiding staan aandachtspunten en tips, op het niveau van proces en inhoud, om te komen tot een goed gesprek.

Zorg En Dwang 2

 

Deurhangers bestellen
Er zijn in totaal 100 sets deurhangers gratis beschikbaar. Het is toegestaan om 1 bestelling per organisatie te plaatsen, zodat de deurhangers voor zoveel mogelijk organisaties beschikbaar zijn.
Zolang de voorraad strekt.
Wilt u een set deurhangers ontvangen? Klik hier: Bestelformulier
Daarnaast zijn de pdf's van de deurhangers en de gesprekshandleiding beschikbaar, zodat u de deurhangers zelf kunt printen. Download ze hier: De deurhangers en
De gesprekshandleiding.

Waaier Deurhangers Zorgbelang

De Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 van kracht. De wet regelt dat mensen zorg krijgen waar zij het mee eens zijn. Als iemand wilsonbekwaam ter zake is, neemt de wettelijk vertegenwoordiger de beslissingen over zorg. Alleen als het echt niet anders kan, bij ernstig nadeel voor degene die zorg krijgt of de omgeving, krijgt iemand onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is zorg waar iemand die zorg krijgt of de wettelijk vertegenwoordiger niet mee instemt.

De wet is bedoeld voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en mensen met een verstandelijke beperking en een daarmee gelijkgestelde aandoening. De Wet zorg en dwang geldt overal: thuis, tijdens dagbesteding en in een instelling. Degene die zich aan de wet moet houden, zijn mensen die professionele zorg geven. De Wzd geldt niet als de zorg wordt gegeven door mantelzorgers en naasten.

Stuur door!

Stuur door