Aanmelden Nieuwsbrief

Hoe organiseer je jongerenparticipatie? (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/hoe-organiseer-je-jongerenparticipatie/)

Feiten

  • Naam: Hoe organiseer je jongerenparticipatie?
  • Voor wie: Gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars
  • Locatie: Nederland

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Joke Stoffelen Bel of mail me gerust Neem contact op

Hoe organiseer je jongerenparticipatie?

Voor het verbeteren van jeugdbeleid en de zorg voor jeugd kun je als gemeente of jeugdhulporganisatie veel leren van jongeren en hun ouders. Hoe? Door hen te betrekken bij het beleid en de zorg. Zorgbelang Inclusief leert jou als beleidsmaker en beroepskracht hoe je jongerenparticipatie realiseert.

Beleidsmakers en beroepskrachten kunnen bij ons kiezen uit een breed ondersteuningspakket ‘Cliëntparticipatie Jeugd’. Het bevat uiteenlopende activiteiten, verdeeld in vier onderdelen:

  • Lesprogramma’s
  • Trainingen
  • Participatiemethodieken
  • Overige vormen van medezeggenschap.


Drie voorbeelden van activiteiten

  • Workshop arbeidsparticipatie, waarbij jeugdigen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten zien wat werkt en niet werkt bij toeleiding naar een baan.
  • Training waarin beleidsmakers, beroepskrachten, leden van Wmo- en cliëntenraden participatiemethodieken leren inzetten. Doel: jongeren en ouders betrekken bij beleidszaken.
  • Kleinere en grote regiobijeenkomsten waar jongeren en ouders vertellen over hun ervaringen en hun behoeften aan ondersteuning. Die worden gekoppeld aan lokaal en regionaal beleid. De bijeenkomsten kunnen variëren van 20 tot 100 deelnemers.

Afbeelding pagina 2

Participatie op maat

Met welke activiteiten bereik jij voor jouw organisatie meer jeugdparticipatie? Zorgbelang adviseert je graag over de beste route door ons aanbod. Welke participatieroute het ook wordt, startpunt is dat wij een netwerk opzetten van jongeren en ouders en andere partijen waarmee je wilt samenwerken. We leggen contacten en zorgen voor onderlinge uitwisseling. Zorgbelang is onpartijdig en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. 

Interesse? Neem dan contact op met Joke Stoffelen voor een eerste terreinverkenning.

Onafhankelijke vertrouwensfunctie

Gemeenten zijn volgens de Jeugdwet verplicht om cliënten vrije en onafhankelijke toegang te geven tot vertrouwenspersonen. Veel gemeenten in Gelderland en Utrecht bieden de vertrouwensfunctie al aan via Zorgbelangbelang Inclusief.

Volg hun voorbeeld en neem contact op met Hanny Hoeijmakers, tel.: 06 396 89 304 of e-mail hannyhoeijmakers@adviespunzorgbelang.nl. Zij vertelt u graag meer. Vertrouwenspersonen zijn voor cliënten bereikbaar via Adviespunt Zorgbelang. Een initiatief van Zorgbelang Nederland en het AKJ.

Stuur door!

Stuur door