Aanmelden Nieuwsbrief

Zorgbelang helpt lokale adviesraad op weg (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/ondersteuning-voor-lokale-adviesraden/)

Feiten

 • Naam: Zorgbelang helpt lokale adviesraad op weg
 • Start: 01 januari 2018
 • Voor wie: Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten
 • Locatie: Landelijk, regionaal en lokaal

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Joke Stoffelen Neem contact op

Zorgbelang helpt lokale adviesraad op weg

Lokale Adviesraden Sociaal Domein

Lokale adviesraden in het sociale domein zijn er voor de burger en de cliënt. Allemaal zetten zij zich ervoor in dat het perspectief van burgers en cliënten in beeld komt én blijft. Zowel bij het lokale bestuur als bij zorg- en welzijnsaanbieders. Zorgbelang Inclusief biedt adviesraden advies en ondersteuning hierbij.

Het werk van adviesraden in het sociale domein is breder en ingewikkelder worden. Ze komen nu niet alleen op voor mensen die hulp krijgen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook voor mensen die voor hulp onder de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet passend onderwijs vallen.

Behoefte aan verdere versterking

Nu adviesraden de transitie hebben doorgemaakt van Wmo-raad naar adviesraad Sociaal Domein, willen zij zichzelf verder versterken in hun rol. Samengevat is de behoefte vooral:

 • Elkaar regionaal ontmoeten
 • Weten wat er in andere gemeenten speelt
 • Kennis en ervaring delen rondom de onafhankelijke adviestaak
 • Uitwisselen hoe je samenwerkt met lokale en regionale partners namens burgers en cliënten
 • Nieuwe informatie en kennis opdoen over actuele thema’s.

Ondersteuningsaanbod van Zorgbelang
Zorgbelang Inclusief sluit hierop aan met een nieuw ondersteuningsaanbod: een mix van ontmoeten en leren, en advisering op maat.

Ontmoeten en leren
We organiseren twee regionale bijeenkomsten per jaar (voorjaar en najaar). Doel van de bijeenkomsten is:

 • Informatie en verdiepingskennis opdoen over een actueel en relevant thema. Zo nodig en mogelijk in coproductie met andere kennis-en ondersteuningsorganisaties.
 • Onderlinge uitwisselen over ieders aanpak in de eigen lokale praktijk.


We streven naar deelname van minimaal vijf adviesraden. Met dit aantal kunnen we zeker zijn van een vruchtbare uitwisseling.

Advisering op maat
Door het jaar heen kan je als adviesraad een beroep op ons doen voor eenvoudige en kortdurende ondersteuningsvragen. Ze kunnen inhoudelijk van aard zijn maar ook gaan over de onderlinge samenwerking in de adviesraad of over samenwerking met externe partners. Wij bieden deze diensten aan op maat. Neem gerust contact op over de mogelijkheden.

Vormen kosten een bezwaar omdat jouw adviesraad niet over de middelen beschikt? Bespreek dit dan met je gemeente. Gemeenten moeten adviesraden in staat stellen om zich verder te professionaliseren.

Met ons aanbod zetten wij de ondersteuning van lokale adviesraden voort, na de beëindiging van het landelijke programma Aandacht voor iedereen.

 

Stuur door!

Stuur door