Aanmelden Nieuwsbrief

Straatzaken in de wijk (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/straatzaken-in-de-wijk/)

Feiten

  • Naam: Straatzaken in de wijk
  • Start: 16 juni 2021
  • Voor wie: Wijkbewoners en (ex) dak- en thuislozen
  • Locatie: Arnhem en Nijmegen

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Ellen Spanjers Neem contact op

Straatzaken in de wijk

Er bestaan veel stigma’s over mensen die dak- en/of thuisloos zijn. Sommige mensen denken dat alle daklozen een verslavingsverleden hebben of crimineel zijn. Er is grote behoefte om dit negatieve beeld bespreekbaar te maken.

Acceptatie in de wijk
Ons project ‘Straatzaken in de wijk’ is gericht op het in gesprek gaan over (zelf)stigma op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Dit heeft als doel om meer openheid, bewustwording en begrip te creëren rondom dak- en thuisloosheid. Dit bevordert de acceptatie in de wijk.

Ludieke activiteiten 
In een periode van 10 maanden organiseren ervaringsdeskundige dak- en thuislozen samen met wijkbewoners in Arnhem en Nijmegen 16 activiteiten in 3 verschillende wijken. Het gaat om laagdrempelige en soms ook ludieke ontmoetingen waarbij iedereen in de wijk van harte welkom is.  Tijden de diverse activiteiten worden de StigmaTools ingezet als methodiek. 

Elkaars wereld leren kennen
Door de ontmoetingen tussen mensen uit de wijk, de vrijwilligers en (ex) dak- en thuislozen, leert men elkaars wereld kennen, krijgen dak- en thuislozen een gezicht in de wijk en worden stigma’s verminderd. De acceptatie in de wijk wordt bevorderd. De dak- en thuislozen voelen zich weer gezien en het sociale en psychische welzijn is verbeterd.

Foto Projectteam Straatzaken In De Wijk

Wij zijn heel blij met de subsidietoekenning van ZonMw voor het project Straatzaken in de wijk!
Uit het rapport van de beoordelingscommissie: ‘’wij vinden uw project passend bij de ambities van ons programma en geven uw subsidieaanvraag als eindoordeel: zeer goed. De commissie is van mening dat uw project een belangrijke meerwaarde heeft voor het tegengaan van stigma en bevorderen van acceptatie in de wijk".

Projectteam
Projectleider: Ellen Spanjers (Zorgbelang Inclusief)
Project coördinatie: Ab van Haren (StraatZaken)
Projectmedewerkers: Fay Bolck en Leo de Waal (StraatZaken)

Initiatiefnemer en samenwerkingspartners
Een initiatief van StraatZaken Arnhem, netwerk van mensen die zelf dak- en/of thuisloos zijn (geweest). Samen met wijkbewoners en ervaringsdeskundige vrijwilligers van Vitale Verbindingen, De Nieuwe Hommel, Inloophuis St Marten en Klarendal, het Jonahuis, Maatschappelijke opvang Het Droombankje, 24 uurs opvang Schependomlaan Nijmegen en Iriscovery.

Subsidie
Dit project is mogelijk gemaakt door 
Logo Zonmw

 

 

 

Stuur door!

Stuur door