Aanmelden Nieuwsbrief

Zelfregie versterken kun je leren (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/trainingen-zelfregie/)

Feiten

  • Naam: Zelfregie versterken kun je leren
  • Voor wie: Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten
  • Locatie: Bij Zorgbelang of op locatie

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Antoinette Meys Neem contact op

Zelfregie versterken kun je leren

Zelfregie is zelf bepalen hoe je wilt leven. Ook als je afhankelijk van anderen wordt en zorg of ondersteuning nodig hebt. Juist dan blijft het belangrijk om je wensen en behoeften duidelijk te maken aan zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Het helpt als zij dit actief ondersteunen. Zorgbelang traint zorgverleners én zorgontvangers om zelfregie te stimuleren.

Zelfregie1

Zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers, voelen een sterke zorgplicht. Zorgontvangers vinden het soms lastig om hun wensen en behoeften uit te spreken. Op de lange duur kan dit het persoonlijke evenwicht verstoren. In onze trainingen Zelfregie brengen deelnemers dit bij zichzelf meer in balans. Doel is passende en effectieve zorg in goed onderling samenspel, waarin ieder weet wat  hij/zij wil en kan. En waarbij de patiënt zelf de touwtjes in handen heeft.

Trainingen Zelfregie
In onze trainingen Zelfregie beginnen we altijd met te verkennen wat eigen regie voor jou betekent. Dat is nodig om te kunnen begrijpen hoe je zelfregie bij de ander kunt versterken. Zorgbelang geeft drie verschillende trainingen:

  • Voor zorgprofessionals en vrijwilligers, met het accent op het leren versterken van zelfregie bij zorgontvangers
  • Voor mantelzorgers, met het accent op de balans tussen zorgen voor de ander én voor zichzelf
  • Voor cliënten en patiënten, met het accent op regisseur worden van je eigen leven.

Voor zorgprofessionals en vrijwilligers
Idealiter hebben zorg- en welzijnsorganisaties versterking van zelfregie bij zorgontvangers verankerd in hun beleid. In onze training leren zorgverleners de coachende benadering die daarbij hoort. Ook kijken we naar de eigen zelfregie. Juist omdát zorgverleners en vrijwilligers een sterke zorgplicht voelen en van betekenis willen zijn voor anderen.

Voor cliënten en patiënten
In onze training voor zorgontvangers sturen we aan op regisseur worden van je eigen leven. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over: bewustwording van wat belangrijk is in je leven en van wat je zelf kan. Verder: keuzes maken, je wensen en behoeften duidelijk maken, je sociale netwerk inzetten, vertrouwen op een ander.

Voor mantelzorgers
Hoe zorg je goed voor de ander én voor jezelf? In de training bespreken mantelzorgers dit thema vanuit invalshoeken als: grenzen bewaken, samenwerken met professionals en vrijwilligers, hulp vragen in je sociale netwerk. Je wordt je meer bewust van hoe je voor de ander zorgt. Je ziet scherper waar je zelf invloed op hebt.

Maatwerk
We bieden de trainingen op maat aan voor groepen van ongeveer tien deelnemers. Ze zijn opgebouwd uit modules voor het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden. De inzet van de modules (plus van wat er verder nodig is) gebeurt in overleg met de opdrachtgever. Het wordt in de trainingen vaak persoonlijk. Daarom zorgen we voor een veilig klimaat. De duur is twee tot drie dagdelen. Een vervolg is mogelijk, denk bijvoorbeeld aan intervisie voor zorgprofessionals en vrijwilligers.

Meer weten?
Wil je als zorg- of welzijnsorganisatie of als gemeente meer weten over onze trainingen Zelfregie en de kosten? Neem dan contact op met de trainer: Antoinette Meys. Bij haar kun je ook de folder opvragen.

Citaten van deelnemers
‘Deze training nodigde ons uit tot openheid. Bijzonder hoe jullie dat weten te bereiken’.
‘Door uit te wisselen met andere mantelzorgers wordt je een spiegel voorgehouden en krijg je inzicht in je eigen functioneren. Heel waardevol en steunend.’

Stuur door!

Stuur door