Aanmelden Nieuwsbrief

Balans, afdeling Achterhoek (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/b/balans,-afdeling-achterhoek/)

Balans, afdeling Achterhoek

Belangenbehartigen van en voor mensen met een niet-zichtbare handicap.

Adres- en contactgegevens:

Postadres Postbus 93
3720 AB Nilthoven
Website
Sector Lichamelijk GehandicaptenChronisch Zieken