Aanmelden Nieuwsbrief

Centrale Cliëntenraad Tactus Verslavingszorg (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/c/centrale-cliëntenraad-tactus-verslavingszorg/)

Centrale Cliëntenraad Tactus Verslavingszorg

Cliëntenraad verslavingszorg Oost-Nederland.

Adres- en contactgegevens:

Bezoekadres Keulenstraat 3
7418ET Deventer
Postadres Postbus 154
7400 AD Deventer
Telefoonnummer 0570-500100
Sector Geestelijke Gezondheidszorg