Aanmelden Nieuwsbrief

Cliëntenraad Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/c/cliëntenraad-stichting-thuiszorg-midden-gelderland/)

Cliëntenraad Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland

De Cliëntenraad is een adviesraad en behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Stichti

Adres- en contactgegevens:

Bezoekadres Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Postadres Postbus 2188
6802 CD Arnhem
Telefoonnummer 026-3762222
Sector Ouderenalg. patiënten/consumenten organisaties