Aanmelden Nieuwsbrief

Cliëntenraad Vérian (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/c/cliëntenraad-vérian/)

Cliëntenraad Vérian

De Cliëntenraad vormt de verbindende schakel tussen Thuiszorg Vérian en haar (potentiele) cliënten en hun naasten in het hele werkgebied. Het doel van de Cliëntenraad is bervordering van goede dienstverlening aan alle cliënten. De Cliëntenraad kijkt bijvoorbeeld naar algemene gemeenschappelijke onderwerpen, zoals bereikbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de verleende zorg.

Adres- en contactgegevens:

Postadres Postbus 1032
7301 BG Apeldoorn
Telefoonnummer 088-1263126
Sector Verzorging & Verpleging